Carats

Carats
Simbol: ct
Satuan dari: BERAT MASSA
BERAT-MASSA's base unit: kilograms (SI Unit)
In relation to the base unit (kilograms), 1 Carats = 0.0002 kilograms.

Conversion table
1 Carats (ct) ke semua satuan berat-massa units

1 ct= 1.2044273310604E+23 atomic mass unit (u)
1 ct= 2.0E+17 attograms (ag)
1 ct= 1.1420348777452E-6 blobs (blob)
1 ct= 2.0E-7 british tonnes (t [British])
1 ct= 1 carats (ct)
1 ct= 0.97467311900271 carats troy (ct [troy])
1 ct= 20 centigrams (cg)
1 ct= 6.2989217767108E-5 cloves UK (clove)
1 ct= 1.204434728671E+23 daltons (Da)
1 ct= 0.02 decagrams (da g)
1 ct= 2 decigrams (dg)
1 ct= 0.02 dekagrams (dag)
1 ct= 5.9816017910057E+22 deuteron mass (D)
1 ct= 0.11287667823866 drams (dr)
1 ct= 0.051441194509805 drams apothecaries (dr [apothecaries])
1 ct= 0.11287667823866 drams avoirdupois (dr [avoirdupois])
1 ct= 0.051441194509805 drams troy (dr [troy])
1 ct= 3.3467202141901E-29 earth mass (M∅)
1 ct= 2.1955367660026E+26 electron mass (me)
1 ct= 2.0E-19 exagrams (Eg)
1 ct= 2.0E+14 femtograms (fg)
1 ct= 2.0E-10 gigagrams (Gg)
1 ct= 3.0864721469037 grains (gr)
1 ct= 0.2 grams (g)
1 ct= 0.002 hectograms (hg)
1 ct= 3.9368261104442E-6 hundredweight UK (cwt UK)
1 ct= 4.4092452436976E-6 hundredweight US (cwt US)
1 ct= 2.0394324259559E-5 hyl (hyl)
1 ct= 1.9684070665814E-7 imperial tons (t [Imperial])
1 ct= 1.0526315789474E-31 jupiter mass (Jup)
1 ct= 0.0002 kilograms (kg)
1 ct= 4.4092452436976E-7 kilopounds (kip)
1 ct= 1.9684070665814E-7 long tons UK (t [UK])
1 ct= 2.0E-7 megagrams (Mg)
1 ct= 2.0E-7 metric tons (t [Metric])
1 ct= 200000 micrograms (μg)
1 ct= 200 milligrams (mg)
1 ct= 1.0618344985463E+24 muon mass (mu)
1 ct= 20000000 nanograms (ng)
1 ct= 1.194080750666E+23 neutron mass (n0)
1 ct= 0.00196133 newtons[Earth gravity] (N)
1 ct= 0.0070547981445881 ounces (oz)
1 ct= 0.12860298958226 pennyweights (pwt)
1 ct= 2.0E-16 petagrams (Pg)
1 ct= 200000000000 picograms (pg)
1 ct= 9188.1784937765 planck mass (mp)
1 ct= 0.00044092488403676 pounds (lbs)
1 ct= 1.1957266411039E+23 proton mass (p+)
1 ct= 1.5747304441777E-5 quarters UK (1/4[UK])
1 ct= 1.763698097479E-5 quarters US (1/4[US])
1 ct= 2.0E-6 quintals (q)
1 ct= 1.2113311109059E-6 sacks (sack)
1 ct= 0.15432358352941 scruples (℈)
1 ct= 2.2046226218488E-7 short tons US (t)
1 ct= 1.1420294309627E-6 slinches (sln)
1 ct= 1.3704353171552E-5 slugs (slug)
1 ct= 1.0000000005E-34 solar mass (Mo)
1 ct= 3.1494624654937E-5 stones (st)
1 ct= 3.1494608883554E-5 stones UK (st [UK])
1 ct= 3.527396194958E-5 stones US (st [US])
1 ct= 1.0000000005E-34 sun mass (M☉)
1 ct= 2.0E-13 teragrams (Tg)
1 ct= 1.5747304441777E-5 tods (tod)
1 ct= 2.0E-7 tonnes UK (t [tonnes-UK])
1 ct= 1.9684070665814E-7 tons IMPERIAL (t [IMPERIAL])
1 ct= 1.9684070665814E-7 tons LONG UK (t [LONG UK])
1 ct= 2.0E-7 tons METRIC (t [METRIC])
1 ct= 2.2046226218488E-7 tons SHORT US (t [SHORT-US])