Deuteron Mass

Deuteron Mass
Simbol: D
Satuan dari: BERAT MASSA
BERAT-MASSA's base unit: kilograms (SI Unit)
In relation to the base unit (kilograms), 1 Deuteron Mass = 3.343585999E-27 kilograms.

Conversion table
1 Deuteron Mass (D) ke semua satuan berat-massa units

1 D= 2.0135531804732 atomic mass unit (u)
1 D= 3.343585999E-6 attograms (ag)
1 D= 1.9092459137992E-29 blobs (blob)
1 D= 3.343585999E-30 british tonnes (t [British])
1 D= 1.6717929995E-23 carats (ct)
1 D= 1.6294516971496E-23 carats troy (ct [troy])
1 D= 3.343585999E-22 centigrams (cg)
1 D= 1.0530493330703E-27 cloves UK (clove)
1 D= 2.0135655477468 daltons (Da)
1 D= 3.343585999E-25 decagrams (da g)
1 D= 3.343585999E-23 decigrams (dg)
1 D= 3.343585999E-25 dekagrams (dag)
1 D= 1 deuteron mass (D)
1 D= 1.887064404862E-24 drams (dr)
1 D= 8.5999028867409E-25 drams apothecaries (dr [apothecaries])
1 D= 1.887064404862E-24 drams avoirdupois (dr [avoirdupois])
1 D= 8.5999028867409E-25 drams troy (dr [troy])
1 D= 5.5950234253681E-52 earth mass (M∅)
1 D= 3670.482995548 electron mass (me)
1 D= 3.343585999E-42 exagrams (Eg)
1 D= 3.343585999E-9 femtograms (fg)
1 D= 3.343585999E-33 gigagrams (Gg)
1 D= 5.1599425283454E-23 grains (gr)
1 D= 3.343585999E-24 grams (g)
1 D= 3.343585999E-26 hectograms (hg)
1 D= 6.5815583316895E-29 hundredweight UK (cwt UK)
1 D= 7.3713453314922E-29 hundredweight US (cwt US)
1 D= 3.4095088526663E-28 hyl (hyl)
1 D= 3.2907691540771E-30 imperial tons (t [Imperial])
1 D= 1.7597821047368E-54 jupiter mass (Jup)
1 D= 3.343585999E-27 kilograms (kg)
1 D= 7.3713453314922E-30 kilopounds (kip)
1 D= 3.2907691540771E-30 long tons UK (t [UK])
1 D= 3.343585999E-30 megagrams (Mg)
1 D= 3.343585999E-30 metric tons (t [Metric])
1 D= 3.343585999E-18 micrograms (μg)
1 D= 3.343585999E-21 milligrams (mg)
1 D= 17.751674812972 muon mass (mu)
1 D= 3.343585999E-16 nanograms (ng)
1 D= 1.9962558398012 neutron mass (n0)
1 D= 3.2789377637093E-26 newtons[Earth gravity] (N)
1 D= 1.1794162151008E-25 ounces (oz)
1 D= 2.1499757769839E-24 pennyweights (pwt)
1 D= 3.343585999E-39 petagrams (Pg)
1 D= 3.343585999E-12 picograms (pg)
1 D= 1.5360732484052E-19 planck mass (mp)
1 D= 7.37135134438E-27 pounds (lbs)
1 D= 1.9990074279131 proton mass (p+)
1 D= 2.6326233326758E-28 quarters UK (1/4[UK])
1 D= 2.9485381325969E-28 quarters US (1/4[US])
1 D= 3.343585999E-29 quintals (q)
1 D= 2.0250948712891E-29 sacks (sack)
1 D= 2.5799708660223E-24 scruples (℈)
1 D= 3.6856726657461E-30 short tons US (t)
1 D= 1.9092368079064E-29 slinches (sln)
1 D= 2.2910841694876E-28 slugs (slug)
1 D= 1.6717930003359E-57 solar mass (Mo)
1 D= 5.2652493020004E-28 stones (st)
1 D= 5.2652466653516E-28 stones UK (st [UK])
1 D= 5.8970762651938E-28 stones US (st [US])
1 D= 1.6717930003359E-57 sun mass (M☉)
1 D= 3.343585999E-36 teragrams (Tg)
1 D= 2.6326233326758E-28 tods (tod)
1 D= 3.343585999E-30 tonnes UK (t [tonnes-UK])
1 D= 3.2907691540771E-30 tons IMPERIAL (t [IMPERIAL])
1 D= 3.2907691540771E-30 tons LONG UK (t [LONG UK])
1 D= 3.343585999E-30 tons METRIC (t [METRIC])
1 D= 3.6856726657461E-30 tons SHORT US (t [SHORT-US])