Gigagrams

Gigagrams
Simbol: Gg
Satuan dari: BERAT MASSA
BERAT-MASSA's base unit: kilograms (SI Unit)
In relation to the base unit (kilograms), 1 Gigagrams = 1000000 kilograms.

Conversion table
1 Gigagrams (Gg) ke semua satuan berat-massa units

1 Gg= 6.0221366553018E+32 atomic mass unit (u)
1 Gg= 1.0E+27 attograms (ag)
1 Gg= 5710.1743887258 blobs (blob)
1 Gg= 1000 british tonnes (t [British])
1 Gg= 5000000000 carats (ct)
1 Gg= 4873365595.0136 carats troy (ct [troy])
1 Gg= 100000000000 centigrams (cg)
1 Gg= 314946.08883554 cloves UK (clove)
1 Gg= 6.0221736433548E+32 daltons (Da)
1 Gg= 100000000 decagrams (da g)
1 Gg= 10000000000 decigrams (dg)
1 Gg= 100000000 dekagrams (dag)
1 Gg= 2.9908008955029E+32 deuteron mass (D)
1 Gg= 564383391.19329 drams (dr)
1 Gg= 257205972.54902 drams apothecaries (dr [apothecaries])
1 Gg= 564383391.19329 drams avoirdupois (dr [avoirdupois])
1 Gg= 257205972.54902 drams troy (dr [troy])
1 Gg= 1.673360107095E-19 earth mass (M∅)
1 Gg= 1.0977683830013E+36 electron mass (me)
1 Gg= 1.0E-9 exagrams (Eg)
1 Gg= 1.0E+24 femtograms (fg)
1 Gg= 1 gigagrams (Gg)
1 Gg= 15432360734.519 grains (gr)
1 Gg= 1000000000 grams (g)
1 Gg= 10000000 hectograms (hg)
1 Gg= 19684.130552221 hundredweight UK (cwt UK)
1 Gg= 22046.226218488 hundredweight US (cwt US)
1 Gg= 101971.62129779 hyl (hyl)
1 Gg= 984.20353329068 imperial tons (t [Imperial])
1 Gg= 5.2631578947368E-22 jupiter mass (Jup)
1 Gg= 1000000 kilograms (kg)
1 Gg= 2204.6226218488 kilopounds (kip)
1 Gg= 984.20353329068 long tons UK (t [UK])
1 Gg= 1000 megagrams (Mg)
1 Gg= 1000 metric tons (t [Metric])
1 Gg= 1.0E+15 micrograms (μg)
1 Gg= 1000000000000 milligrams (mg)
1 Gg= 5.3091724927313E+33 muon mass (mu)
1 Gg= 1.0E+17 nanograms (ng)
1 Gg= 5.9704037533301E+32 neutron mass (n0)
1 Gg= 9806650 newtons[Earth gravity] (N)
1 Gg= 35273990.72294 ounces (oz)
1 Gg= 643014947.91129 pennyweights (pwt)
1 Gg= 1.0E-6 petagrams (Pg)
1 Gg= 1.0E+21 picograms (pg)
1 Gg= 45940892468882 planck mass (mp)
1 Gg= 2204624.4201838 pounds (lbs)
1 Gg= 5.9786332055193E+32 proton mass (p+)
1 Gg= 78736.522208885 quarters UK (1/4[UK])
1 Gg= 88184.904873951 quarters US (1/4[US])
1 Gg= 10000 quintals (q)
1 Gg= 6056.6555545296 sacks (sack)
1 Gg= 771617917.64707 scruples (℈)
1 Gg= 1102.3113109244 short tons US (t)
1 Gg= 5710.1471548134 slinches (sln)
1 Gg= 68521.765857761 slugs (slug)
1 Gg= 5.0000000025E-25 solar mass (Mo)
1 Gg= 157473.12327469 stones (st)
1 Gg= 157473.04441777 stones UK (st [UK])
1 Gg= 176369.8097479 stones US (st [US])
1 Gg= 5.0000000025E-25 sun mass (M☉)
1 Gg= 0.001 teragrams (Tg)
1 Gg= 78736.522208885 tods (tod)
1 Gg= 1000 tonnes UK (t [tonnes-UK])
1 Gg= 984.20353329068 tons IMPERIAL (t [IMPERIAL])
1 Gg= 984.20353329068 tons LONG UK (t [LONG UK])
1 Gg= 1000 tons METRIC (t [METRIC])
1 Gg= 1102.3113109244 tons SHORT US (t [SHORT-US])