Decijoules

Decijoules
Simbol: dJ
Satuan dari: ENERGI
ENERGI's base unit: joules (Non-SI/Derived Unit)
In relation to the base unit (joules), 1 Decijoules = 0.1 joules.

Conversion table
1 Decijoules (dJ) ke semua satuan energi units

1 dJ= 1.25E-15 atomic bomb [nuclear weapon] (at bomb)
1 dJ= 2.2937126583579E+16 atomic unit of energy (au)
1 dJ= 1.0E+17 attojoules (aJ)
1 dJ= 27777777777778 attowatt hour (aWh)
1 dJ= 1.634521085322E-11 barrel of oil equivalent (BOE)
1 dJ= 9.4781698791344E-5 british thermal unit (BTU)
1 dJ= 9.4369001670331E-5 british thermal unit 39°F 3.9°C (BTU39°F)
1 dJ= 9.4804342797335E-5 british thermal unit 59°F 15°C (BTU59°F)
1 dJ= 9.4815489058293E-5 british thermal unit 60°F 15.6°C (BTU60°F)
1 dJ= 9.4815489058293E-5 british thermal unit 63°F 17.2°C (BTU63°F)
1 dJ= 9.4781698791344E-5 british thermal unit ISO (BTUiso)
1 dJ= 9.4781712031332E-5 british thermal unit IT (BTUit)
1 dJ= 9.4708628903179E-5 british thermal unit Mean (BTUmean)
1 dJ= 9.4845141479728E-5 british thermal unit Thermochemical (BTUth)
1 dJ= 0.023900573613767 calories (cal)
1 dJ= 0.023892008123283 calories 15°C (cal15°C)
1 dJ= 0.02391257562352 calories 20°C (cal20°C)
1 dJ= 0.02378404090855 calories 3.98°C (cal3.98°C)
1 dJ= 0.02388458966275 calories IT (calIT)
1 dJ= 0.023866234528713 calories Mean (calMean)
1 dJ= 0.023900573613767 calories Thermochemical (calTh)
1 dJ= 5.2656506684073E-5 celsius heat unit (CHU)
1 dJ= 10 centijoules (cJ)
1 dJ= 0.0027777777777778 centiwatt hour (cWh)
1 dJ= 0.98692326671601 cubic centimeter of atmosphere (cc atm)
1 dJ= 3.4852866243759E-5 cubic foot of atmosphere (cu ft atm)
1 dJ= 9.4781712031332E-8 cubic foot of natural gas (cu ft ng)
1 dJ= 1.290846897917E-6 cubic yard of atmosphere (cu yd atm)
1 dJ= 0.01 decajoules (daJ)
1 dJ= 2.7777777777778E-6 decawatt hour (daWh)
1 dJ= 1 decijoules (dJ)
1 dJ= 0.00027777777777778 deciwatt hour (dWh)
1 dJ= 6.2414959617521E+17 electron volt (eV)
1 dJ= 1000000 ergs (ergs)
1 dJ= 0.62414959617521 exaelectron volt (EeV)
1 dJ= 1.0E-19 exajoules (EJ)
1 dJ= 2.7777777777778E-23 exawatt hour (EWh)
1 dJ= 1.0E+14 femtojoules (fJ)
1 dJ= 27777777777.778 femtowatt hour (fWh)
1 dJ= 1.0E-45 foe (foe)
1 dJ= 0.07375610331755 foot pound (ftlb)
1 dJ= 0.073756214927727 foot pound force (ft lbf)
1 dJ= 0.00023730360404235 foot poundal (ft pdl)
1 dJ= 0.0002170927691084 gallon atmosphere UK (UK gal atm)
1 dJ= 0.00026071754488838 gallon atmosphere US (US gal atm)
1 dJ= 8.2440230832646E-10 gasoline gallon equivalent (gge)
1 dJ= 624149596.17521 gigaelectron volt (GeV)
1 dJ= 2.3900573613767E-14 gigagrams of TNT (GgTNT)
1 dJ= 1.0E-10 gigajoules (GJ)
1 dJ= 2.3900573613767E-20 gigatons of TNT (GtTNT)
1 dJ= 2.7777777777778E-14 gigawatt hour (GWh)
1 dJ= 2.3900573613767E-5 grams of TNT (gTNT)
1 dJ= 2.2937126583579E+16 hartree (Eh, Ha)
1 dJ= 0.001 hectojoules (hJ)
1 dJ= 2.7777777777778E-7 hectowatt hour (hWh)
1 dJ= 1.6666666666667E-15 hiroshima bomb explosion (hbe)
1 dJ= 3.7250613599862E-8 horsepower hour (hph)
1 dJ= 0.88507457913272 inch pound force (in lbf)
1 dJ= 0.1 joules (J)
1 dJ= 2.3900573613767E-5 kilocalories (kcal)
1 dJ= 6.2414959617521E+14 kiloelectron volt (keV)
1 dJ= 2.3900573613767E-8 kilograms of TNT (kgTNT)
1 dJ= 0.0001 kilojoules (kJ)
1 dJ= 2.3900573613767E-14 kilotons of TNT (ktTNT)
1 dJ= 2.7777777777778E-8 kilowatt hour (kWh)
1 dJ= 2.3900573613767E-5 large calories (Cal)
1 dJ= 0.00098692326671601 liter atmosphere (l atm)
1 dJ= 624149596175.21 megaelectron volt (MeV)
1 dJ= 2.3900573613767E-11 megagrams of TNT (MgTNT)
1 dJ= 1.0E-7 megajoules (MJ)
1 dJ= 2.3900573613767E-17 megatons of TNT (MtTNT)
1 dJ= 2.7777777777778E-11 megawatt hour (MWh)
1 dJ= 100000 microjoules (µJ)
1 dJ= 2.3900573613767E-5 microtons of TNT (μtTNT)
1 dJ= 27.777777777778 microwatt hour (μWh)
1 dJ= 6.2414959617521E+20 millielectron volt (meV)
1 dJ= 100 millijoules (mJ)
1 dJ= 2.3900573613767E-8 millitons of TNT (mtTNT)
1 dJ= 0.027777777777778 milliwatt hour (mWh)
1 dJ= 100000000 nanojoules (nJ)
1 dJ= 27777.777777778 nanowatt hour (nWh)
1 dJ= 0.1 newton meter (Nm)
1 dJ= 624.14959617521 petaelectron volt (PeV)
1 dJ= 2.3900573613767E-20 petagrams of TNT (PgTNT)
1 dJ= 1.0E-16 petajoules (PJ)
1 dJ= 2.7777777777778E-20 petawatt hour (PWh)
1 dJ= 100000000000 picojoules (pJ)
1 dJ= 27777777.777778 picowatt hour (pWh)
1 dJ= 9.4781712031332E-20 quads (quad)
1 dJ= 4.5874253167158E+16 rydberg (Ry)
1 dJ= 0.98692326671601 standard cubic centimeter (scc)
1 dJ= 3.4852866243759E-5 standard cubic foot (scf)
1 dJ= 1.290846897917E-6 standard cubic yard (scy)
1 dJ= 624149.59617521 teraelectron volt (TeV)
1 dJ= 2.3900573613767E-17 teragrams of TNT (TgTNT)
1 dJ= 1.0E-13 terajoules (TJ)
1 dJ= 2.3900573613767E-23 teratons of TNT (TtTNT)
1 dJ= 2.7777777777778E-17 terawatt hour (TWh)
1 dJ= 9.4804342797335E-10 therm US (thm)
1 dJ= 2.388458966275E-8 thermie (th)
1 dJ= 3.4143676591095E-12 ton of coal equivalent (TCE)
1 dJ= 2.388458966275E-12 tonne of oil equivalent (toe)
1 dJ= 2.3900573613767E-11 tons of TNT (tTNT)
1 dJ= 2.7777777777778E-5 watt hour (Wh)
1 dJ= 1.0E+23 yoctojoules (yJ)
1 dJ= 2.7777777777778E+19 yoctowatt hour (yWh)
1 dJ= 1.0E-25 yottajoules (YJ)
1 dJ= 2.7777777777778E-29 yottawatt hour (YWh)
1 dJ= 1.0E+20 zeptojoules (zJ)
1 dJ= 2.7777777777778E+16 zeptowatt hour (zWh)
1 dJ= 1.0E-22 zettajoules (ZJ)
1 dJ= 2.7777777777778E-26 zettawatt hour (ZWh)