Foe

Foe
Simbol: foe
Satuan dari: ENERGI
ENERGI's base unit: joules (Non-SI/Derived Unit)
In relation to the base unit (joules), 1 Foe = 1.0E+44 joules.

Conversion table
1 Foe (foe) ke semua satuan energi units

1 foe= 1.25E+30 atomic bomb [nuclear weapon] (at bomb)
1 foe= 2.2937126583579E+61 atomic unit of energy (au)
1 foe= 1.0E+62 attojoules (aJ)
1 foe= 2.7777777777778E+58 attowatt hour (aWh)
1 foe= 1.634521085322E+34 barrel of oil equivalent (BOE)
1 foe= 9.4781698791344E+40 british thermal unit (BTU)
1 foe= 9.4369001670331E+40 british thermal unit 39°F 3.9°C (BTU39°F)
1 foe= 9.4804342797335E+40 british thermal unit 59°F 15°C (BTU59°F)
1 foe= 9.4815489058293E+40 british thermal unit 60°F 15.6°C (BTU60°F)
1 foe= 9.4815489058293E+40 british thermal unit 63°F 17.2°C (BTU63°F)
1 foe= 9.4781698791344E+40 british thermal unit ISO (BTUiso)
1 foe= 9.4781712031332E+40 british thermal unit IT (BTUit)
1 foe= 9.4708628903179E+40 british thermal unit Mean (BTUmean)
1 foe= 9.4845141479728E+40 british thermal unit Thermochemical (BTUth)
1 foe= 2.3900573613767E+43 calories (cal)
1 foe= 2.3892008123283E+43 calories 15°C (cal15°C)
1 foe= 2.391257562352E+43 calories 20°C (cal20°C)
1 foe= 2.378404090855E+43 calories 3.98°C (cal3.98°C)
1 foe= 2.388458966275E+43 calories IT (calIT)
1 foe= 2.3866234528713E+43 calories Mean (calMean)
1 foe= 2.3900573613767E+43 calories Thermochemical (calTh)
1 foe= 5.2656506684073E+40 celsius heat unit (CHU)
1 foe= 1.0E+46 centijoules (cJ)
1 foe= 2.7777777777778E+42 centiwatt hour (cWh)
1 foe= 9.8692326671601E+44 cubic centimeter of atmosphere (cc atm)
1 foe= 3.4852866243759E+40 cubic foot of atmosphere (cu ft atm)
1 foe= 9.4781712031332E+37 cubic foot of natural gas (cu ft ng)
1 foe= 1.290846897917E+39 cubic yard of atmosphere (cu yd atm)
1 foe= 1.0E+43 decajoules (daJ)
1 foe= 2.7777777777778E+39 decawatt hour (daWh)
1 foe= 1.0E+45 decijoules (dJ)
1 foe= 2.7777777777778E+41 deciwatt hour (dWh)
1 foe= 6.2414959617521E+62 electron volt (eV)
1 foe= 1.0E+51 ergs (ergs)
1 foe= 6.2414959617521E+44 exaelectron volt (EeV)
1 foe= 1.0E+26 exajoules (EJ)
1 foe= 2.7777777777778E+22 exawatt hour (EWh)
1 foe= 1.0E+59 femtojoules (fJ)
1 foe= 2.7777777777778E+55 femtowatt hour (fWh)
1 foe= 1 foe (foe)
1 foe= 7.375610331755E+43 foot pound (ftlb)
1 foe= 7.3756214927727E+43 foot pound force (ft lbf)
1 foe= 2.3730360404235E+41 foot poundal (ft pdl)
1 foe= 2.170927691084E+41 gallon atmosphere UK (UK gal atm)
1 foe= 2.6071754488838E+41 gallon atmosphere US (US gal atm)
1 foe= 8.2440230832646E+35 gasoline gallon equivalent (gge)
1 foe= 6.2414959617521E+53 gigaelectron volt (GeV)
1 foe= 2.3900573613767E+31 gigagrams of TNT (GgTNT)
1 foe= 1.0E+35 gigajoules (GJ)
1 foe= 2.3900573613767E+25 gigatons of TNT (GtTNT)
1 foe= 2.7777777777778E+31 gigawatt hour (GWh)
1 foe= 2.3900573613767E+40 grams of TNT (gTNT)
1 foe= 2.2937126583579E+61 hartree (Eh, Ha)
1 foe= 1.0E+42 hectojoules (hJ)
1 foe= 2.7777777777778E+38 hectowatt hour (hWh)
1 foe= 1.6666666666667E+30 hiroshima bomb explosion (hbe)
1 foe= 3.7250613599862E+37 horsepower hour (hph)
1 foe= 8.8507457913272E+44 inch pound force (in lbf)
1 foe= 1.0E+44 joules (J)
1 foe= 2.3900573613767E+40 kilocalories (kcal)
1 foe= 6.2414959617521E+59 kiloelectron volt (keV)
1 foe= 2.3900573613767E+37 kilograms of TNT (kgTNT)
1 foe= 1.0E+41 kilojoules (kJ)
1 foe= 2.3900573613767E+31 kilotons of TNT (ktTNT)
1 foe= 2.7777777777778E+37 kilowatt hour (kWh)
1 foe= 2.3900573613767E+40 large calories (Cal)
1 foe= 9.8692326671601E+41 liter atmosphere (l atm)
1 foe= 6.2414959617521E+56 megaelectron volt (MeV)
1 foe= 2.3900573613767E+34 megagrams of TNT (MgTNT)
1 foe= 1.0E+38 megajoules (MJ)
1 foe= 2.3900573613767E+28 megatons of TNT (MtTNT)
1 foe= 2.7777777777778E+34 megawatt hour (MWh)
1 foe= 1.0E+50 microjoules (µJ)
1 foe= 2.3900573613767E+40 microtons of TNT (μtTNT)
1 foe= 2.7777777777778E+46 microwatt hour (μWh)
1 foe= 6.2414959617521E+65 millielectron volt (meV)
1 foe= 1.0E+47 millijoules (mJ)
1 foe= 2.3900573613767E+37 millitons of TNT (mtTNT)
1 foe= 2.7777777777778E+43 milliwatt hour (mWh)
1 foe= 1.0E+53 nanojoules (nJ)
1 foe= 2.7777777777778E+49 nanowatt hour (nWh)
1 foe= 1.0E+44 newton meter (Nm)
1 foe= 6.2414959617521E+47 petaelectron volt (PeV)
1 foe= 2.3900573613767E+25 petagrams of TNT (PgTNT)
1 foe= 1.0E+29 petajoules (PJ)
1 foe= 2.7777777777778E+25 petawatt hour (PWh)
1 foe= 1.0E+56 picojoules (pJ)
1 foe= 2.7777777777778E+52 picowatt hour (pWh)
1 foe= 9.4781712031332E+25 quads (quad)
1 foe= 4.5874253167158E+61 rydberg (Ry)
1 foe= 9.8692326671601E+44 standard cubic centimeter (scc)
1 foe= 3.4852866243759E+40 standard cubic foot (scf)
1 foe= 1.290846897917E+39 standard cubic yard (scy)
1 foe= 6.2414959617521E+50 teraelectron volt (TeV)
1 foe= 2.3900573613767E+28 teragrams of TNT (TgTNT)
1 foe= 1.0E+32 terajoules (TJ)
1 foe= 2.3900573613767E+22 teratons of TNT (TtTNT)
1 foe= 2.7777777777778E+28 terawatt hour (TWh)
1 foe= 9.4804342797335E+35 therm US (thm)
1 foe= 2.388458966275E+37 thermie (th)
1 foe= 3.4143676591095E+33 ton of coal equivalent (TCE)
1 foe= 2.388458966275E+33 tonne of oil equivalent (toe)
1 foe= 2.3900573613767E+34 tons of TNT (tTNT)
1 foe= 2.7777777777778E+40 watt hour (Wh)
1 foe= 1.0E+68 yoctojoules (yJ)
1 foe= 2.7777777777778E+64 yoctowatt hour (yWh)
1 foe= 1.0E+20 yottajoules (YJ)
1 foe= 2.7777777777778E+16 yottawatt hour (YWh)
1 foe= 1.0E+65 zeptojoules (zJ)
1 foe= 2.7777777777778E+61 zeptowatt hour (zWh)
1 foe= 1.0E+23 zettajoules (ZJ)
1 foe= 2.7777777777778E+19 zettawatt hour (ZWh)