Gigajoules

Gigajoules
Simbol: GJ
Satuan dari: ENERGI
ENERGI's base unit: joules (Non-SI/Derived Unit)
In relation to the base unit (joules), 1 Gigajoules = 1000000000 joules.

Conversion table
1 Gigajoules (GJ) ke semua satuan energi units

1 GJ= 1.25E-5 atomic bomb [nuclear weapon] (at bomb)
1 GJ= 2.2937126583579E+26 atomic unit of energy (au)
1 GJ= 1.0E+27 attojoules (aJ)
1 GJ= 2.7777777777778E+23 attowatt hour (aWh)
1 GJ= 0.1634521085322 barrel of oil equivalent (BOE)
1 GJ= 947816.98791344 british thermal unit (BTU)
1 GJ= 943690.01670331 british thermal unit 39°F 3.9°C (BTU39°F)
1 GJ= 948043.42797335 british thermal unit 59°F 15°C (BTU59°F)
1 GJ= 948154.89058293 british thermal unit 60°F 15.6°C (BTU60°F)
1 GJ= 948154.89058293 british thermal unit 63°F 17.2°C (BTU63°F)
1 GJ= 947816.98791344 british thermal unit ISO (BTUiso)
1 GJ= 947817.12031332 british thermal unit IT (BTUit)
1 GJ= 947086.28903179 british thermal unit Mean (BTUmean)
1 GJ= 948451.41479728 british thermal unit Thermochemical (BTUth)
1 GJ= 239005736.13767 calories (cal)
1 GJ= 238920081.23283 calories 15°C (cal15°C)
1 GJ= 239125756.2352 calories 20°C (cal20°C)
1 GJ= 237840409.0855 calories 3.98°C (cal3.98°C)
1 GJ= 238845896.6275 calories IT (calIT)
1 GJ= 238662345.28713 calories Mean (calMean)
1 GJ= 239005736.13767 calories Thermochemical (calTh)
1 GJ= 526565.06684073 celsius heat unit (CHU)
1 GJ= 100000000000 centijoules (cJ)
1 GJ= 27777777.777778 centiwatt hour (cWh)
1 GJ= 9869232667.1601 cubic centimeter of atmosphere (cc atm)
1 GJ= 348528.66243759 cubic foot of atmosphere (cu ft atm)
1 GJ= 947.81712031332 cubic foot of natural gas (cu ft ng)
1 GJ= 12908.46897917 cubic yard of atmosphere (cu yd atm)
1 GJ= 100000000 decajoules (daJ)
1 GJ= 27777.777777778 decawatt hour (daWh)
1 GJ= 10000000000 decijoules (dJ)
1 GJ= 2777777.7777778 deciwatt hour (dWh)
1 GJ= 6.2414959617521E+27 electron volt (eV)
1 GJ= 1.0E+16 ergs (ergs)
1 GJ= 6241495961.7521 exaelectron volt (EeV)
1 GJ= 1.0E-9 exajoules (EJ)
1 GJ= 2.7777777777778E-13 exawatt hour (EWh)
1 GJ= 1.0E+24 femtojoules (fJ)
1 GJ= 2.7777777777778E+20 femtowatt hour (fWh)
1 GJ= 1.0E-35 foe (foe)
1 GJ= 737561033.1755 foot pound (ftlb)
1 GJ= 737562149.27727 foot pound force (ft lbf)
1 GJ= 2373036.0404235 foot poundal (ft pdl)
1 GJ= 2170927.691084 gallon atmosphere UK (UK gal atm)
1 GJ= 2607175.4488838 gallon atmosphere US (US gal atm)
1 GJ= 8.2440230832646 gasoline gallon equivalent (gge)
1 GJ= 6.2414959617521E+18 gigaelectron volt (GeV)
1 GJ= 0.00023900573613767 gigagrams of TNT (GgTNT)
1 GJ= 1 gigajoules (GJ)
1 GJ= 2.3900573613767E-10 gigatons of TNT (GtTNT)
1 GJ= 0.00027777777777778 gigawatt hour (GWh)
1 GJ= 239005.73613767 grams of TNT (gTNT)
1 GJ= 2.2937126583579E+26 hartree (Eh, Ha)
1 GJ= 10000000 hectojoules (hJ)
1 GJ= 2777.7777777778 hectowatt hour (hWh)
1 GJ= 1.6666666666667E-5 hiroshima bomb explosion (hbe)
1 GJ= 372.50613599862 horsepower hour (hph)
1 GJ= 8850745791.3272 inch pound force (in lbf)
1 GJ= 1000000000 joules (J)
1 GJ= 239005.73613767 kilocalories (kcal)
1 GJ= 6.2414959617521E+24 kiloelectron volt (keV)
1 GJ= 239.00573613767 kilograms of TNT (kgTNT)
1 GJ= 1000000 kilojoules (kJ)
1 GJ= 0.00023900573613767 kilotons of TNT (ktTNT)
1 GJ= 277.77777777778 kilowatt hour (kWh)
1 GJ= 239005.73613767 large calories (Cal)
1 GJ= 9869232.6671601 liter atmosphere (l atm)
1 GJ= 6.2414959617521E+21 megaelectron volt (MeV)
1 GJ= 0.23900573613767 megagrams of TNT (MgTNT)
1 GJ= 1000 megajoules (MJ)
1 GJ= 2.3900573613767E-7 megatons of TNT (MtTNT)
1 GJ= 0.27777777777778 megawatt hour (MWh)
1 GJ= 1.0E+15 microjoules (µJ)
1 GJ= 239005.73613767 microtons of TNT (μtTNT)
1 GJ= 277777777777.78 microwatt hour (μWh)
1 GJ= 6.2414959617521E+30 millielectron volt (meV)
1 GJ= 1000000000000 millijoules (mJ)
1 GJ= 239.00573613767 millitons of TNT (mtTNT)
1 GJ= 277777777.77778 milliwatt hour (mWh)
1 GJ= 1.0E+18 nanojoules (nJ)
1 GJ= 2.7777777777778E+14 nanowatt hour (nWh)
1 GJ= 1000000000 newton meter (Nm)
1 GJ= 6241495961752.1 petaelectron volt (PeV)
1 GJ= 2.3900573613767E-10 petagrams of TNT (PgTNT)
1 GJ= 1.0E-6 petajoules (PJ)
1 GJ= 2.7777777777778E-10 petawatt hour (PWh)
1 GJ= 1.0E+21 picojoules (pJ)
1 GJ= 2.7777777777778E+17 picowatt hour (pWh)
1 GJ= 9.4781712031332E-10 quads (quad)
1 GJ= 4.5874253167158E+26 rydberg (Ry)
1 GJ= 9869232667.1601 standard cubic centimeter (scc)
1 GJ= 348528.66243759 standard cubic foot (scf)
1 GJ= 12908.46897917 standard cubic yard (scy)
1 GJ= 6.2414959617521E+15 teraelectron volt (TeV)
1 GJ= 2.3900573613767E-7 teragrams of TNT (TgTNT)
1 GJ= 0.001 terajoules (TJ)
1 GJ= 2.3900573613767E-13 teratons of TNT (TtTNT)
1 GJ= 2.7777777777778E-7 terawatt hour (TWh)
1 GJ= 9.4804342797335 therm US (thm)
1 GJ= 238.8458966275 thermie (th)
1 GJ= 0.034143676591095 ton of coal equivalent (TCE)
1 GJ= 0.02388458966275 tonne of oil equivalent (toe)
1 GJ= 0.23900573613767 tons of TNT (tTNT)
1 GJ= 277777.77777778 watt hour (Wh)
1 GJ= 1.0E+33 yoctojoules (yJ)
1 GJ= 2.7777777777778E+29 yoctowatt hour (yWh)
1 GJ= 1.0E-15 yottajoules (YJ)
1 GJ= 2.7777777777778E-19 yottawatt hour (YWh)
1 GJ= 1.0E+30 zeptojoules (zJ)
1 GJ= 2.7777777777778E+26 zeptowatt hour (zWh)
1 GJ= 1.0E-12 zettajoules (ZJ)
1 GJ= 2.7777777777778E-16 zettawatt hour (ZWh)