Standard Cubic Yard

Standard Cubic Yard
Simbol: scy
Satuan dari: ENERGI
ENERGI's base unit: joules (Non-SI/Derived Unit)
In relation to the base unit (joules), 1 Standard Cubic Yard = 77468.520985229 joules.

Conversion table
1 Standard Cubic Yard (scy) ke semua satuan energi units

1 scy= 9.6835651231536E-10 atomic bomb [nuclear weapon] (at bomb)
1 scy= 1.7769052720809E+22 atomic unit of energy (au)
1 scy= 7.7468520985229E+22 attojoules (aJ)
1 scy= 2.1519033607008E+19 attowatt hour (aWh)
1 scy= 1.2662393099907E-5 barrel of oil equivalent (BOE)
1 scy= 73.425980218329 british thermal unit (BTU)
1 scy= 73.106269862532 british thermal unit 39°F 3.9°C (BTU39°F)
1 scy= 73.443522194862 british thermal unit 59°F 15°C (BTU59°F)
1 scy= 73.452157038371 british thermal unit 60°F 15.6°C (BTU60°F)
1 scy= 73.452157038371 british thermal unit 63°F 17.2°C (BTU63°F)
1 scy= 73.425980218329 british thermal unit ISO (BTUiso)
1 scy= 73.425990475151 british thermal unit IT (BTUit)
1 scy= 73.369374056682 british thermal unit Mean (BTUmean)
1 scy= 73.475128330693 british thermal unit Thermochemical (BTUth)
1 scy= 18515.420885571 calories (cal)
1 scy= 18508.785326778 calories 15°C (cal15°C)
1 scy= 18524.718665016 calories 20°C (cal20°C)
1 scy= 18425.144722376 calories 3.98°C (cal3.98°C)
1 scy= 18503.038355123 calories IT (calIT)
1 scy= 18488.81890426 calories Mean (calMean)
1 scy= 18515.420885571 calories Thermochemical (calTh)
1 scy= 40.79221693064 celsius heat unit (CHU)
1 scy= 7746852.0985229 centijoules (cJ)
1 scy= 2151.9033607008 centiwatt hour (cWh)
1 scy= 764554.857984 cubic centimeter of atmosphere (cc atm)
1 scy= 27 cubic foot of atmosphere (cu ft atm)
1 scy= 0.073425990475151 cubic foot of natural gas (cu ft ng)
1 scy= 1 cubic yard of atmosphere (cu yd atm)
1 scy= 7746.8520985229 decajoules (daJ)
1 scy= 2.1519033607008 decawatt hour (daWh)
1 scy= 774685.20985229 decijoules (dJ)
1 scy= 215.19033607008 deciwatt hour (dWh)
1 scy= 4.8351946089221E+23 electron volt (eV)
1 scy= 774685209852.29 ergs (ergs)
1 scy= 483519.46089221 exaelectron volt (EeV)
1 scy= 7.7468520985229E-14 exajoules (EJ)
1 scy= 2.1519033607008E-17 exawatt hour (EWh)
1 scy= 7.7468520985229E+19 femtojoules (fJ)
1 scy= 2.1519033607008E+16 femtowatt hour (fWh)
1 scy= 7.7468520985229E-40 foe (foe)
1 scy= 57137.762376443 foot pound (ftlb)
1 scy= 57137.848839196 foot pound force (ft lbf)
1 scy= 183.83559229625 foot poundal (ft pdl)
1 scy= 168.17855739416 gallon atmosphere UK (UK gal atm)
1 scy= 201.97402597403 gallon atmosphere US (US gal atm)
1 scy= 0.0006386522752286 gasoline gallon equivalent (gge)
1 scy= 4.8351946089221E+14 gigaelectron volt (GeV)
1 scy= 1.8515420885571E-8 gigagrams of TNT (GgTNT)
1 scy= 7.7468520985229E-5 gigajoules (GJ)
1 scy= 1.8515420885571E-14 gigatons of TNT (GtTNT)
1 scy= 2.1519033607008E-8 gigawatt hour (GWh)
1 scy= 18.515420885571 grams of TNT (gTNT)
1 scy= 1.7769052720809E+22 hartree (Eh, Ha)
1 scy= 774.68520985229 hectojoules (hJ)
1 scy= 0.21519033607008 hectowatt hour (hWh)
1 scy= 1.2911420164205E-9 hiroshima bomb explosion (hbe)
1 scy= 0.028857499413735 horsepower hour (hph)
1 scy= 685654.18607036 inch pound force (in lbf)
1 scy= 77468.520985229 joules (J)
1 scy= 18.515420885571 kilocalories (kcal)
1 scy= 4.8351946089221E+20 kiloelectron volt (keV)
1 scy= 0.018515420885571 kilograms of TNT (kgTNT)
1 scy= 77.468520985229 kilojoules (kJ)
1 scy= 1.8515420885571E-8 kilotons of TNT (ktTNT)
1 scy= 0.021519033607008 kilowatt hour (kWh)
1 scy= 18.515420885571 large calories (Cal)
1 scy= 764.554857984 liter atmosphere (l atm)
1 scy= 4.8351946089221E+17 megaelectron volt (MeV)
1 scy= 1.8515420885571E-5 megagrams of TNT (MgTNT)
1 scy= 0.077468520985229 megajoules (MJ)
1 scy= 1.8515420885571E-11 megatons of TNT (MtTNT)
1 scy= 2.1519033607008E-5 megawatt hour (MWh)
1 scy= 77468520985.229 microjoules (µJ)
1 scy= 18.515420885571 microtons of TNT (μtTNT)
1 scy= 21519033.607008 microwatt hour (μWh)
1 scy= 4.8351946089221E+26 millielectron volt (meV)
1 scy= 77468520.985229 millijoules (mJ)
1 scy= 0.018515420885571 millitons of TNT (mtTNT)
1 scy= 21519.033607008 milliwatt hour (mWh)
1 scy= 77468520985229 nanojoules (nJ)
1 scy= 21519033607.008 nanowatt hour (nWh)
1 scy= 77468.520985229 newton meter (Nm)
1 scy= 483519460.89221 petaelectron volt (PeV)
1 scy= 1.8515420885571E-14 petagrams of TNT (PgTNT)
1 scy= 7.7468520985229E-11 petajoules (PJ)
1 scy= 2.1519033607008E-14 petawatt hour (PWh)
1 scy= 7.7468520985229E+16 picojoules (pJ)
1 scy= 21519033607008 picowatt hour (pWh)
1 scy= 7.3425990475151E-14 quads (quad)
1 scy= 3.5538105441617E+22 rydberg (Ry)
1 scy= 764554.857984 standard cubic centimeter (scc)
1 scy= 27 standard cubic foot (scf)
1 scy= 1 standard cubic yard (scy)
1 scy= 483519460892.21 teraelectron volt (TeV)
1 scy= 1.8515420885571E-11 teragrams of TNT (TgTNT)
1 scy= 7.7468520985229E-8 terajoules (TJ)
1 scy= 1.8515420885571E-17 teratons of TNT (TtTNT)
1 scy= 2.1519033607008E-11 terawatt hour (TWh)
1 scy= 0.00073443522194862 therm US (thm)
1 scy= 0.018503038355123 thermie (th)
1 scy= 2.6450601265101E-6 ton of coal equivalent (TCE)
1 scy= 1.8503038355123E-6 tonne of oil equivalent (toe)
1 scy= 1.8515420885571E-5 tons of TNT (tTNT)
1 scy= 21.519033607008 watt hour (Wh)
1 scy= 7.7468520985229E+28 yoctojoules (yJ)
1 scy= 2.1519033607008E+25 yoctowatt hour (yWh)
1 scy= 7.7468520985229E-20 yottajoules (YJ)
1 scy= 2.1519033607008E-23 yottawatt hour (YWh)
1 scy= 7.7468520985229E+25 zeptojoules (zJ)
1 scy= 2.1519033607008E+22 zeptowatt hour (zWh)
1 scy= 7.7468520985229E-17 zettajoules (ZJ)
1 scy= 2.1519033607008E-20 zettawatt hour (ZWh)