Attohertz

Attohertz
Simbol: aHz
Satuan dari: FREKUENSI
FREKUENSI's base unit: hertz (Non-SI/Derived Unit)
In relation to the base unit (hertz), 1 Attohertz = 1.0E-18 hertz.

Conversion table
1 Attohertz (aHz) ke semua satuan frekuensi units

1 aHz= 1.0E-18 1 per second (1/s)
1 aHz= 1 attohertz (aHz)
1 aHz= 1.0E-16 centihertz (cHz)
1 aHz= 1.0E-18 cycle per second (cps)
1 aHz= 1.0E-19 decahertz (daHz)
1 aHz= 1.0E-17 decihertz (dHz)
1 aHz= 3.1103999962576E-11 degree per day (°/day)
1 aHz= 1.2953367875648E-12 degree per hour (°/hr)
1 aHz= 2.1600138240885E-14 degree per minute (°/min)
1 aHz= 3.599999712E-16 degree per second (°/sec)
1 aHz= 1.0E-36 exahertz (EHz)
1 aHz= 0.001 femtohertz (fHz)
1 aHz= 1.0E-18 frames per second (FPS)
1 aHz= 1.0E-30 fresnels (fresnel)
1 aHz= 1.0E-27 gigahertz (GHz)
1 aHz= 1.0E-20 hectohertz (hHz)
1 aHz= 1.0E-18 hertz (Hz)
1 aHz= 1.0E-21 kilohertz (kHz)
1 aHz= 1.0E-24 megahertz (MHz)
1 aHz= 1.0E-12 microhertz (μHz)
1 aHz= 1.0E-15 millihertz (mHz)
1 aHz= 1.0E-9 nanohertz (nHz)
1 aHz= 1.0E-33 petahertz (PHz)
1 aHz= 1.0E-6 picohertz (pHz)
1 aHz= 5.4286753489281E-13 radian per day (rad/d)
1 aHz= 2.261931689663E-14 radian per hour (rad/h)
1 aHz= 3.7699117312867E-16 radian per minute (rad/min)
1 aHz= 6.2831853108075E-18 radian per second (rad/s)
1 aHz= 8.6400030412811E-14 revolutions per day (rpd)
1 aHz= 3.5999999999712E-15 revolutions per hour (rph)
1 aHz= 6.0000000024E-17 revolutions per minute (rpm)
1 aHz= 1.0E-18 revolutions per second (rps)
1 aHz= 1.0E-30 terahertz (THz)
1 aHz= 1000000 yoctohertz (yHz)
1 aHz= 1.0E-42 yottahertz (YHz)
1 aHz= 1000 zeptohertz (zHz)
1 aHz= 1.0E-39 zettahertz (ZHz)