Degree Per Hour

Degree Per Hour
Simbol: °/hr
Satuan dari: FREKUENSI
FREKUENSI's base unit: hertz (Non-SI/Derived Unit)
In relation to the base unit (hertz), 1 Degree Per Hour = 7.72E-7 hertz.

Conversion table
1 Degree Per Hour (°/hr) ke semua satuan frekuensi units

1 °/hr= 7.72E-7 1 per second (1/s)
1 °/hr= 772000000000 attohertz (aHz)
1 °/hr= 7.72E-5 centihertz (cHz)
1 °/hr= 7.72E-7 cycle per second (cps)
1 °/hr= 7.72E-8 decahertz (daHz)
1 °/hr= 7.72E-6 decihertz (dHz)
1 °/hr= 24.012287971108 degree per day (°/day)
1 °/hr= 1 degree per hour (°/hr)
1 °/hr= 0.016675306721963 degree per minute (°/min)
1 °/hr= 0.0002779199777664 degree per second (°/sec)
1 °/hr= 7.72E-25 exahertz (EHz)
1 °/hr= 772000000 femtohertz (fHz)
1 °/hr= 7.72E-7 frames per second (FPS)
1 °/hr= 7.72E-19 fresnels (fresnel)
1 °/hr= 7.72E-16 gigahertz (GHz)
1 °/hr= 7.72E-9 hectohertz (hHz)
1 °/hr= 7.72E-7 hertz (Hz)
1 °/hr= 7.72E-10 kilohertz (kHz)
1 °/hr= 7.72E-13 megahertz (MHz)
1 °/hr= 0.772 microhertz (μHz)
1 °/hr= 0.000772 millihertz (mHz)
1 °/hr= 772 nanohertz (nHz)
1 °/hr= 7.72E-22 petahertz (PHz)
1 °/hr= 772000 picohertz (pHz)
1 °/hr= 0.41909373693725 radian per day (rad/d)
1 °/hr= 0.017462112644198 radian per hour (rad/h)
1 °/hr= 0.00029103718565534 radian per minute (rad/min)
1 °/hr= 4.8506190599434E-6 radian per second (rad/s)
1 °/hr= 0.06670082347869 revolutions per day (rpd)
1 °/hr= 0.0027791999999778 revolutions per hour (rph)
1 °/hr= 4.6320000018528E-5 revolutions per minute (rpm)
1 °/hr= 7.72E-7 revolutions per second (rps)
1 °/hr= 7.72E-19 terahertz (THz)
1 °/hr= 7.72E+17 yoctohertz (yHz)
1 °/hr= 7.72E-31 yottahertz (YHz)
1 °/hr= 7.72E+14 zeptohertz (zHz)
1 °/hr= 7.72E-28 zettahertz (ZHz)