Degree Per Second

Degree Per Second
Simbol: °/sec
Satuan dari: FREKUENSI
FREKUENSI's base unit: hertz (Non-SI/Derived Unit)
In relation to the base unit (hertz), 1 Degree Per Second = 0.002777778 hertz.

Conversion table
1 Degree Per Second (°/sec) ke semua satuan frekuensi units

1 °/sec= 0.002777778 1 per second (1/s)
1 °/sec= 2.777778E+15 attohertz (aHz)
1 °/sec= 0.2777778 centihertz (cHz)
1 °/sec= 0.002777778 cycle per second (cps)
1 °/sec= 0.0002777778 decahertz (daHz)
1 °/sec= 0.02777778 decihertz (dHz)
1 °/sec= 86400.006808044 degree per day (°/day)
1 °/sec= 3598.1580310881 degree per hour (°/hr)
1 °/sec= 60.000388802488 degree per minute (°/min)
1 °/sec= 1 degree per second (°/sec)
1 °/sec= 2.777778E-21 exahertz (EHz)
1 °/sec= 2777778000000 femtohertz (fHz)
1 °/sec= 0.002777778 frames per second (FPS)
1 °/sec= 2.777778E-15 fresnels (fresnel)
1 °/sec= 2.777778E-12 gigahertz (GHz)
1 °/sec= 2.777778E-5 hectohertz (hHz)
1 °/sec= 0.002777778 hertz (Hz)
1 °/sec= 2.777778E-6 kilohertz (kHz)
1 °/sec= 2.777778E-9 megahertz (MHz)
1 °/sec= 2777.778 microhertz (μHz)
1 °/sec= 2.777778 millihertz (mHz)
1 °/sec= 2777778 nanohertz (nHz)
1 °/sec= 2.777778E-18 petahertz (PHz)
1 °/sec= 2777778000 picohertz (pHz)
1 °/sec= 1507.9654953395 radian per day (rad/d)
1 °/sec= 62.831440850486 radian per hour (rad/h)
1 °/sec= 1.047197786911 radian per minute (rad/min)
1 °/sec= 0.017453293926284 radian per second (rad/s)
1 °/sec= 240.00010368004 revolutions per day (rpd)
1 °/sec= 10.00000079992 revolutions per hour (rph)
1 °/sec= 0.16666668006667 revolutions per minute (rpm)
1 °/sec= 0.002777778 revolutions per second (rps)
1 °/sec= 2.777778E-15 terahertz (THz)
1 °/sec= 2.777778E+21 yoctohertz (yHz)
1 °/sec= 2.777778E-27 yottahertz (YHz)
1 °/sec= 2.777778E+18 zeptohertz (zHz)
1 °/sec= 2.777778E-24 zettahertz (ZHz)