Nanohertz

Nanohertz
Simbol: nHz
Satuan dari: FREKUENSI
FREKUENSI's base unit: hertz (Non-SI/Derived Unit)
In relation to the base unit (hertz), 1 Nanohertz = 1.0E-9 hertz.

Conversion table
1 Nanohertz (nHz) ke semua satuan frekuensi units

1 nHz= 1.0E-9 1 per second (1/s)
1 nHz= 1000000000 attohertz (aHz)
1 nHz= 1.0E-7 centihertz (cHz)
1 nHz= 1.0E-9 cycle per second (cps)
1 nHz= 1.0E-10 decahertz (daHz)
1 nHz= 1.0E-8 decihertz (dHz)
1 nHz= 0.031103999962576 degree per day (°/day)
1 nHz= 0.0012953367875648 degree per hour (°/hr)
1 nHz= 2.1600138240885E-5 degree per minute (°/min)
1 nHz= 3.599999712E-7 degree per second (°/sec)
1 nHz= 1.0E-27 exahertz (EHz)
1 nHz= 1000000 femtohertz (fHz)
1 nHz= 1.0E-9 frames per second (FPS)
1 nHz= 1.0E-21 fresnels (fresnel)
1 nHz= 1.0E-18 gigahertz (GHz)
1 nHz= 1.0E-11 hectohertz (hHz)
1 nHz= 1.0E-9 hertz (Hz)
1 nHz= 1.0E-12 kilohertz (kHz)
1 nHz= 1.0E-15 megahertz (MHz)
1 nHz= 0.001 microhertz (μHz)
1 nHz= 1.0E-6 millihertz (mHz)
1 nHz= 1 nanohertz (nHz)
1 nHz= 1.0E-24 petahertz (PHz)
1 nHz= 1000 picohertz (pHz)
1 nHz= 0.00054286753489281 radian per day (rad/d)
1 nHz= 2.261931689663E-5 radian per hour (rad/h)
1 nHz= 3.7699117312867E-7 radian per minute (rad/min)
1 nHz= 6.2831853108075E-9 radian per second (rad/s)
1 nHz= 8.6400030412811E-5 revolutions per day (rpd)
1 nHz= 3.5999999999712E-6 revolutions per hour (rph)
1 nHz= 6.0000000024E-8 revolutions per minute (rpm)
1 nHz= 1.0E-9 revolutions per second (rps)
1 nHz= 1.0E-21 terahertz (THz)
1 nHz= 1.0E+15 yoctohertz (yHz)
1 nHz= 1.0E-33 yottahertz (YHz)
1 nHz= 1000000000000 zeptohertz (zHz)
1 nHz= 1.0E-30 zettahertz (ZHz)