Revolutions Per Minute

Revolutions Per Minute
Simbol: rpm
Satuan dari: FREKUENSI
FREKUENSI's base unit: hertz (Non-SI/Derived Unit)
In relation to the base unit (hertz), 1 Revolutions Per Minute = 0.01666666666 hertz.

Conversion table
1 Revolutions Per Minute (rpm) ke semua satuan frekuensi units

1 rpm= 0.01666666666 1 per second (1/s)
1 rpm= 1.666666666E+16 attohertz (aHz)
1 rpm= 1.666666666 centihertz (cHz)
1 rpm= 0.01666666666 cycle per second (cps)
1 rpm= 0.001666666666 decahertz (daHz)
1 rpm= 0.1666666666 decihertz (dHz)
1 rpm= 518399.9991689 degree per day (°/day)
1 rpm= 21588.946450777 degree per hour (°/hr)
1 rpm= 360.00230387074 degree per minute (°/min)
1 rpm= 5.9999995176 degree per second (°/sec)
1 rpm= 1.666666666E-20 exahertz (EHz)
1 rpm= 16666666660000 femtohertz (fHz)
1 rpm= 0.01666666666 frames per second (FPS)
1 rpm= 1.666666666E-14 fresnels (fresnel)
1 rpm= 1.666666666E-11 gigahertz (GHz)
1 rpm= 0.0001666666666 hectohertz (hHz)
1 rpm= 0.01666666666 hertz (Hz)
1 rpm= 1.666666666E-5 kilohertz (kHz)
1 rpm= 1.666666666E-8 megahertz (MHz)
1 rpm= 16666.66666 microhertz (μHz)
1 rpm= 16.66666666 millihertz (mHz)
1 rpm= 16666666.66 nanohertz (nHz)
1 rpm= 1.666666666E-17 petahertz (PHz)
1 rpm= 16666666660 picohertz (pHz)
1 rpm= 9047.7922445944 radian per day (rad/d)
1 rpm= 376.98861479303 radian per hour (rad/h)
1 rpm= 6.2831862162979 radian per minute (rad/min)
1 rpm= 0.10471975513824 radian per second (rad/s)
1 rpm= 1440.0005063042 revolutions per day (rpd)
1 rpm= 59.99999997552 revolutions per hour (rph)
1 rpm= 1 revolutions per minute (rpm)
1 rpm= 0.01666666666 revolutions per second (rps)
1 rpm= 1.666666666E-14 terahertz (THz)
1 rpm= 1.666666666E+22 yoctohertz (yHz)
1 rpm= 1.666666666E-26 yottahertz (YHz)
1 rpm= 1.666666666E+19 zeptohertz (zHz)
1 rpm= 1.666666666E-23 zettahertz (ZHz)