Circular Mils

Circular Mils
Simbol: c mil
Satuan dari: LUAS
LUAS's base unit: square meters (Non-SI/Derived Unit)
In relation to the base unit (square meters), 1 Circular Mils = 5.06707479E-10 square meters.

Conversion table
1 Circular Mils (c mil) ke semua satuan luas units

1 c mil= 1.2521003419935E-13 acres (ac)
1 c mil= 5.06707479E-12 ares (a)
1 c mil= 1.2538284853869E-13 arpents (arp)
1 c mil= 5.06707479E+18 barns (barn)
1 c mil= 5.06707479E-14 bunders (b)
1 c mil= 3.9279649534884E-14 carreau (carreau)
1 c mil= 1.0426079814815E-15 carucate (carucate)
1 c mil= 9.3907608667921E-14 cawneys (cawney)
1 c mil= 5.06707479E-10 centiares (ca)
1 c mil= 9.9999995855597E-7 circular inches (c in)
1 c mil= 1 circular mils (c mil)
1 c mil= 1.2892022263026E-13 cuerdas (cuerda)
1 c mil= 5.06707479E-13 decares (daa)
1 c mil= 5.06707479E-11 deciares (da)
1 c mil= 5.06707479E-13 dekares (daa )
1 c mil= 2.9931329611909E-11 dhurs (dhur)
1 c mil= 5.06707479E-13 dunams (dunam)
1 c mil= 7.6168418480787E+18 electron cross sections (ecs)
1 c mil= 5.0069908992095E-13 farthingales (fa)
1 c mil= 1.2064463785714E-13 feddans (feddan)
1 c mil= 9.4690173913775E-14 football fields (ff)
1 c mil= 5.06707479E-14 hectares (ha)
1 c mil= 7.8256340557084E-16 homesteads (hs)
1 c mil= 2.533537395E-13 jeribs (jerib)
1 c mil= 3.1278239444444E-10 jo JAPAN (jo)
1 c mil= 3.2847626021004E-12 kapplands (kapp)
1 c mil= 2.026829916E-13 morgen GERMANY (mrg DE)
1 c mil= 5.9146431539629E-14 morgen SOUTH AFRICA (mrg SA)
1 c mil= 6.2605072791809E-15 nooks (nook)
1 c mil= 8.44512465E-15 oxgangs (oxs)
1 c mil= 1.5327878631129E-10 pings (ping)
1 c mil= 1.9398471689445E+60 planck areas (Ap)
1 c mil= 7.917304359375E-14 plazas (plaza)
1 c mil= 1.5327878631129E-10 pyeongs (pyeong)
1 c mil= 3.16692174375E-13 rais (ไร่)
1 c mil= 5.0084057956224E-13 roods (rood)
1 c mil= 5.4541539114328E-9 sabins (sabin)
1 c mil= 1.9564085139422E-16 sections (section)
1 c mil= 7.0967434033613E-14 soccer fields (soccer field)
1 c mil= 50670747900 square angstroms (Å2, sq Å)
1 c mil= 2.264156742751E-32 square astronomical units (au2, sq au)
1 c mil= 0.0078559299069767 square calibers (sq cal)
1 c mil= 5.06707479E-6 square centimeters (cm2, sq cm)
1 c mil= 1.2521014489056E-12 square chains (sq ch)
1 c mil= 2.4240684050813E-9 square cubits (sq cubit)
1 c mil= 5.06707479E-12 square decameters (dam2, sq dam)
1 c mil= 5.06707479E-8 square decimeters (dm2, sq dm)
1 c mil= 5.06707479E-12 square dekameters (dm2, sq dam)
1 c mil= 1.3962634013268E-6 square digits (sq digit)
1 c mil= 1.5150424994992E-10 square fathoms (sq fath)
1 c mil= 5.4541562597548E-9 square feet (ft2, sq ft)
1 c mil= 5.06707479E-14 square hectometers (hm2, sq hm)
1 c mil= 7.8539816324633E-7 square inches (in2, sq in)
1 c mil= 5.06707479E-16 square kilometers (km2, sq km)
1 c mil= 1.6414695863208E-17 square leagues NAUTICAL (sq leag [nautical])
1 c mil= 2.17377856426E-17 square leagues US STATUTE (sq leag [US])
1 c mil= 1.2520964435599E-8 square links GUNTER SURVEY (sq li [survey])
1 c mil= 5.4541320721353E-9 square links RAMDEN ENGINEER (sq li [engineer])
1 c mil= 5.06707479E-10 square meters (m2, sq m)
1 c mil= 506.707479 square micrometers (μ2, sq μ)
1 c mil= 1.9564085141688E-16 square miles (mi2, sq mi)
1 c mil= 0.000506707479 square millimeters (mm2, sq mm)
1 c mil= 0.78539816324633 square mils (sq mil)
1 c mil= 506707479 square nanometers (nm2, sq nm)
1 c mil= 5.3217700758922E-43 square parsecs (sq pc)
1 c mil= 2.003362318249E-11 square perch (sq perch)
1 c mil= 2.003362318249E-11 square poles (sq pole)
1 c mil= 2.003362318249E-11 square rods (sq rod)
1 c mil= 6.0601710127031E-10 square yards (yd2, sq yd)
1 c mil= 1.8704595016611E-13 stangs (stang)
1 c mil= 3.1278239444444E-10 tatamis JAPAN (tatami)
1 c mil= 9.1861399383611E-14 tonde land (tondeland)
1 c mil= 5.434468094214E-18 townships (township)
1 c mil= 1.5327832264505E-10 tsubo (tsubo)
1 c mil= 1.0264716777409E-13 tunnlands (tunnland)
1 c mil= 7.2517625229521E-10 varas castellanas cuads (varas-castellana)
1 c mil= 8.0575139143913E-11 varas conuqueras cuads (varas-conuquera)
1 c mil= 4.222562325E-15 virgates (virgate)