Jeribs

Jeribs
Simbol: jerib
Satuan dari: LUAS
LUAS's base unit: square meters (Non-SI/Derived Unit)
In relation to the base unit (square meters), 1 Jeribs = 2000 square meters.

Conversion table
1 Jeribs (jerib) ke semua satuan luas units

1 jerib= 0.49421032603055 acres (ac)
1 jerib= 20 ares (a)
1 jerib= 0.49489243295217 arpents (arp)
1 jerib= 2.0E+31 barns (barn)
1 jerib= 0.2 bunders (b)
1 jerib= 0.15503875968992 carreau (carreau)
1 jerib= 0.0041152263374486 carucate (carucate)
1 jerib= 0.37065807220075 cawneys (cawney)
1 jerib= 2000 centiares (ca)
1 jerib= 3947050.3199578 circular inches (c in)
1 jerib= 3947050483539.4 circular mils (c mil)
1 jerib= 0.50885462707078 cuerdas (cuerda)
1 jerib= 2 decares (daa)
1 jerib= 200 deciares (da)
1 jerib= 2 dekares (daa )
1 jerib= 118.14046901766 dhurs (dhur)
1 jerib= 2 dunams (dunam)
1 jerib= 3.0064059299503E+31 electron cross sections (ecs)
1 jerib= 1.9762845849802 farthingales (fa)
1 jerib= 0.47619047619048 feddans (feddan)
1 jerib= 0.3737468967328 football fields (ff)
1 jerib= 0.2 hectares (ha)
1 jerib= 0.0030888172683586 homesteads (hs)
1 jerib= 1 jeribs (jerib)
1 jerib= 1234.5679012346 jo JAPAN (jo)
1 jerib= 12.965123816932 kapplands (kapp)
1 jerib= 0.8 morgen GERMANY (mrg DE)
1 jerib= 0.23345395120812 morgen SOUTH AFRICA (mrg SA)
1 jerib= 0.024710538283493 nooks (nook)
1 jerib= 0.033333333333333 oxgangs (oxs)
1 jerib= 604.99910762632 pings (ping)
1 jerib= 7.6566747061751E+72 planck areas (Ap)
1 jerib= 0.3125 plazas (plaza)
1 jerib= 604.99910762632 pyeongs (pyeong)
1 jerib= 1.25 rais (ไร่)
1 jerib= 1.9768430517373 roods (rood)
1 jerib= 21527.820833419 sabins (sabin)
1 jerib= 0.00077220431709563 sections (section)
1 jerib= 0.28011204481793 soccer fields (soccer field)
1 jerib= 2.0E+23 square angstroms (Å2, sq Å)
1 jerib= 8.9367409662842E-20 square astronomical units (au2, sq au)
1 jerib= 31007751937.984 square calibers (sq cal)
1 jerib= 20000000 square centimeters (cm2, sq cm)
1 jerib= 4.9421076293433 square chains (sq ch)
1 jerib= 9567.9203704086 square cubits (sq cubit)
1 jerib= 20 square decameters (dam2, sq dam)
1 jerib= 200000 square decimeters (dm2, sq dm)
1 jerib= 20 square dekameters (dm2, sq dam)
1 jerib= 5511122.1333554 square digits (sq digit)
1 jerib= 597.9949230231 square fathoms (sq fath)
1 jerib= 21527.830102365 square feet (ft2, sq ft)
1 jerib= 0.2 square hectometers (hm2, sq hm)
1 jerib= 3100006.2000124 square inches (in2, sq in)
1 jerib= 0.002 square kilometers (km2, sq km)
1 jerib= 6.4789633244027E-5 square leagues NAUTICAL (sq leag [nautical])
1 jerib= 8.58001373317E-5 square leagues US STATUTE (sq leag [US])
1 jerib= 49420.878729911 square links GUNTER SURVEY (sq li [survey])
1 jerib= 21527.73463261 square links RAMDEN ENGINEER (sq li [engineer])
1 jerib= 2000 square meters (m2, sq m)
1 jerib= 2.0E+15 square micrometers (μ2, sq μ)
1 jerib= 0.00077220431718507 square miles (mi2, sq mi)
1 jerib= 2000000000 square millimeters (mm2, sq mm)
1 jerib= 3100006200012.4 square mils (sq mil)
1 jerib= 2.0E+21 square nanometers (nm2, sq nm)
1 jerib= 2.1005295151336E-30 square parsecs (sq pc)
1 jerib= 79.073722069493 square perch (sq perch)
1 jerib= 79.073722069493 square poles (sq pole)
1 jerib= 79.073722069493 square rods (sq rod)
1 jerib= 2391.9800926022 square yards (yd2, sq yd)
1 jerib= 0.73827980804725 stangs (stang)
1 jerib= 1234.5679012346 tatamis JAPAN (tatami)
1 jerib= 0.36258158085569 tonde land (tondeland)
1 jerib= 2.1450119919047E-5 townships (township)
1 jerib= 604.99727751225 tsubo (tsubo)
1 jerib= 0.40515355319666 tunnlands (tunnland)
1 jerib= 2862.3072772731 varas castellanas cuads (varas-castellana)
1 jerib= 318.03414191924 varas conuqueras cuads (varas-conuquera)
1 jerib= 0.016666666666667 virgates (virgate)