Angstroms

Angstroms
Simbol: Å
Satuan dari: PANJANG
PANJANG's base unit: meters (besaran pokok)
In relation to the base unit (meters), 1 Angstroms = 1.0E-10 meters.

Conversion table
1 Angstroms (Å) ke semua satuan panjang units

1 Å= 5.511811023609E-8 agate [typography] (agate)
1 Å= 1.6841311062384E-10 alens (aln)
1 Å= 1 angstroms (Å)
1 Å= 6.6845871222684E-22 astronomical unit (au)
1 Å= 100000000 attometers (am)
1 Å= 1.1811023622047E-8 barleycorns (bcorn)
1 Å= 100 bicrons (μμ)
1 Å= 1.2427423844747E-12 blocks (bl)
1 Å= 1.8897268777744 bohr radius (Bohr)
1 Å= 5.3961182483768E-13 cable length uk (cbl[UK])
1 Å= 4.5567220764071E-13 cable length us (cbl[US])
1 Å= 3.9370078740157E-7 calibers (cal)
1 Å= 3.9370078740157E-7 centiinch (cin)
1 Å= 1.0E-8 centimeters (cm)
1 Å= 4.9709695378987E-12 chains (ch)
1 Å= 2.1872265966754E-10 cubits (cbt)
1 Å= 1.0E-11 decameters (dam)
1 Å= 1.0E-9 decimeters (dm)
1 Å= 2.6597709657391E-7 didot points (didot point)
1 Å= 5.249343832021E-9 digits (digit)
1 Å= 2.5E-18 earth circumference (Ec)
1 Å= 2.6014432807322E-19 earth to moon distance (EM d)
1 Å= 8.7489063867017E-11 ells (eel)
1 Å= 2.3710630158366E-8 ems (EM)
1 Å= 1.0E-28 exameters (Em)
1 Å= 5.4680664916885E-11 fathoms (fath)
1 Å= 3.2808398950131E-10 feet (ft)
1 Å= 100000 femtometers (fm)
1 Å= 100000 fermi (fermi)
1 Å= 8.7489063867017E-10 finger cloth (finer)
1 Å= 4.4994375703037E-9 fingerbreadth (fb)
1 Å= 3.1836994587711E-10 fods (fod)
1 Å= 1.0936132983377E-12 football field length [US] (fbf[US])
1 Å= 4.9709695378987E-13 furlongs (fur)
1 Å= 1.0E-19 gigameters (Gm)
1 Å= 3.2467532467532E-12 greek plethron (pleth)
1 Å= 5.4054054054054E-13 greek stadion (std)
1 Å= 9.8425196850394E-10 hands (h)
1 Å= 1.0E-12 hectometers (hm)
1 Å= 1.0E-5 himetrics (hiMetric)
1 Å= 4.1666666666667E-11 horse length (hl)
1 Å= 5.2729160086067E-11 hvats (hvat)
1 Å= 3.9370078740157E-9 inches (in)
1 Å= 1.0E-13 kilometers (km)
1 Å= 3.2404406999352E-30 kiloparsecs (kpc)
1 Å= 3.8610038610039E-24 light days (ld)
1 Å= 9.2678405931418E-23 light hours (lh)
1 Å= 5.5586436909394E-21 light minutes (lmin)
1 Å= 1.2868356710848E-25 light months (lm)
1 Å= 3.3355570380254E-19 light seconds (ls)
1 Å= 1.056970721911E-26 light years (ly)
1 Å= 4.7619047619048E-8 lines (l)
1 Å= 4.9709595959548E-10 links (li)
1 Å= 2.6014432807322E-19 lunar distance (LD)
1 Å= 1.0E-16 megameters (Mm)
1 Å= 1.0E-10 meters (m)
1 Å= 3.3333333333333E-10 metric foot (mf)
1 Å= 0.0039370078740157 microinches (μin)
1 Å= 0.0001 micrometers (μm)
1 Å= 100 micromicrons (μμm)
1 Å= 6.2137119223733E-14 miles (mi)
1 Å= 1.0E-7 millimeters (mm)
1 Å= 3.9370078740157E-6 mils (mil)
1 Å= 1.0E-14 myriameters (Mym)
1 Å= 1.7497812773403E-9 nails cloth (nail)
1 Å= 0.1 nanometers (nm)
1 Å= 1.7998560115191E-14 nautical leagues (Nl)
1 Å= 5.3995680345572E-14 nautical miles (NM)
1 Å= 1.3123359580052E-10 paces (pace)
1 Å= 1.3123359580052E-9 palms (palm)
1 Å= 3.2407792894444E-27 parsecs (pc)
1 Å= 1.9883878151595E-11 perch (perch)
1 Å= 1.0E-25 petameters (Pm)
1 Å= 2.3622047262695E-8 picas (p)
1 Å= 100 picometers (pm)
1 Å= 3.7795280352161E-7 pixels (PX)
1 Å= 6.25E+24 planck length (pl)
1 Å= 2.8346438836889E-7 points (pt)
1 Å= 1.9883878151595E-11 poles (pole)
1 Å= 2.2497187851519E-9 rack unit (ru)
1 Å= 2.3622050220101E-8 rems (rem)
1 Å= 1.9883878151595E-11 rods (rd)
1 Å= 2.8169014084507E-12 roman actus (actus)
1 Å= 1.6404199475066E-11 ropes (rope)
1 Å= 1.0E-14 scandinavian miles (mil[Scandinavian])
1 Å= 6.6844919786096E-28 siriometer (sir)
1 Å= 4.3744531933508E-10 spans (span)
1 Å= 1.0E-22 terameters (Tm)
1 Å= 3.9370078740157E-6 thou (th)
1 Å= 5.6692556267362E-6 twips (twip)
1 Å= 1.1547344110855E-10 varas [Argentina] (vr[Argentina])
1 Å= 1.1930302979111E-10 varas [California] (vr[California])
1 Å= 1.1574074074074E-10 varas [Latin America] (vr[Latin])
1 Å= 1.1932889429847E-10 varas [Mexico] (vr[Mexico])
1 Å= 1.1963153487259E-10 varas [Spanish] (vr[Spanish])
1 Å= 1.1810977122137E-10 varas [Texas] (vr[Texas])
1 Å= 9.3738282714661E-14 versts (vst)
1 Å= 998.000007984 x unit (xu)
1 Å= 1.0936132983377E-10 yards (yd)
1 Å= 1.0E+14 yoctometers (ym)
1 Å= 1.0E-34 yottameters (Ym)
1 Å= 100000000000 zeptometers (zm)
1 Å= 1.0E-31 zettameters (Zm)
1 Å= 3.9370078740157E-9 zolls (zoll)