Roman Actus

Roman Actus
Simbol: actus
Satuan dari: PANJANG
PANJANG's base unit: meters (besaran pokok)
In relation to the base unit (meters), 1 Roman Actus = 35.5 meters.

Conversion table
1 Roman Actus (actus) ke semua satuan panjang units

1 actus= 19566.929133812 agate [typography] (agate)
1 actus= 59.786654271462 alens (aln)
1 actus= 355000000000 angstroms (Å)
1 actus= 2.3730284284053E-10 astronomical unit (au)
1 actus= 3.55E+19 attometers (am)
1 actus= 4192.9133858268 barleycorns (bcorn)
1 actus= 35500000000000 bicrons (μμ)
1 actus= 0.44117354648851 blocks (bl)
1 actus= 670853041609.9 bohr radius (Bohr)
1 actus= 0.19156219781738 cable length uk (cbl[UK])
1 actus= 0.16176363371245 cable length us (cbl[US])
1 actus= 139763.77952756 calibers (cal)
1 actus= 139763.77952756 centiinch (cin)
1 actus= 3550 centimeters (cm)
1 actus= 1.764694185954 chains (ch)
1 actus= 77.646544181977 cubits (cbt)
1 actus= 3.55 decameters (dam)
1 actus= 355 decimeters (dm)
1 actus= 94421.869283737 didot points (didot point)
1 actus= 1863.5170603675 digits (digit)
1 actus= 8.875E-7 earth circumference (Ec)
1 actus= 9.2351236465991E-8 earth to moon distance (EM d)
1 actus= 31.058617672791 ells (eel)
1 actus= 8417.27370622 ems (EM)
1 actus= 3.55E-17 exameters (Em)
1 actus= 19.411636045494 fathoms (fath)
1 actus= 116.46981627297 feet (ft)
1 actus= 3.55E+16 femtometers (fm)
1 actus= 3.55E+16 fermi (fermi)
1 actus= 310.58617672791 finger cloth (finer)
1 actus= 1597.3003374578 fingerbreadth (fb)
1 actus= 113.02133078637 fods (fod)
1 actus= 0.38823272090989 football field length [US] (fbf[US])
1 actus= 0.1764694185954 furlongs (fur)
1 actus= 3.55E-8 gigameters (Gm)
1 actus= 1.1525974025974 greek plethron (pleth)
1 actus= 0.19189189189189 greek stadion (std)
1 actus= 349.4094488189 hands (h)
1 actus= 0.355 hectometers (hm)
1 actus= 3550000 himetrics (hiMetric)
1 actus= 14.791666666667 horse length (hl)
1 actus= 18.718851830554 hvats (hvat)
1 actus= 1397.6377952756 inches (in)
1 actus= 0.0355 kilometers (km)
1 actus= 1.150356448477E-18 kiloparsecs (kpc)
1 actus= 1.3706563706564E-12 light days (ld)
1 actus= 3.2900834105653E-11 light hours (lh)
1 actus= 1.9733185102835E-9 light minutes (lmin)
1 actus= 4.568266632351E-14 light months (lm)
1 actus= 1.184122748499E-7 light seconds (ls)
1 actus= 3.7522460627841E-15 light years (ly)
1 actus= 16904.761904762 lines (l)
1 actus= 176.46906565639 links (li)
1 actus= 9.2351236465991E-8 lunar distance (LD)
1 actus= 3.55E-5 megameters (Mm)
1 actus= 35.5 meters (m)
1 actus= 118.33333333333 metric foot (mf)
1 actus= 1397637795.2756 microinches (μin)
1 actus= 35500000 micrometers (μm)
1 actus= 35500000000000 micromicrons (μμm)
1 actus= 0.022058677324425 miles (mi)
1 actus= 35500 millimeters (mm)
1 actus= 1397637.7952756 mils (mil)
1 actus= 0.00355 myriameters (Mym)
1 actus= 621.17235345582 nails cloth (nail)
1 actus= 35500000000 nanometers (nm)
1 actus= 0.0063894888408927 nautical leagues (Nl)
1 actus= 0.019168466522678 nautical miles (NM)
1 actus= 46.587926509186 paces (pace)
1 actus= 465.87926509186 palms (palm)
1 actus= 1.1504766477527E-15 parsecs (pc)
1 actus= 7.0587767438161 perch (perch)
1 actus= 3.55E-14 petameters (Pm)
1 actus= 8385.8267782566 picas (p)
1 actus= 35500000000000 picometers (pm)
1 actus= 134173.24525017 pixels (PX)
1 actus= 2.21875E+36 planck length (pl)
1 actus= 100629.85787096 points (pt)
1 actus= 7.0587767438161 poles (pole)
1 actus= 798.65016872891 rack unit (ru)
1 actus= 8385.8278281358 rems (rem)
1 actus= 7.0587767438161 rods (rd)
1 actus= 1 roman actus (actus)
1 actus= 5.8234908136483 ropes (rope)
1 actus= 0.00355 scandinavian miles (mil[Scandinavian])
1 actus= 2.3729946524064E-16 siriometer (sir)
1 actus= 155.29308836395 spans (span)
1 actus= 3.55E-11 terameters (Tm)
1 actus= 1397637.7952756 thou (th)
1 actus= 2012585.7474914 twips (twip)
1 actus= 40.993071593533 varas [Argentina] (vr[Argentina])
1 actus= 42.352575575845 varas [California] (vr[California])
1 actus= 41.087962962963 varas [Latin America] (vr[Latin])
1 actus= 42.361757475955 varas [Mexico] (vr[Mexico])
1 actus= 42.46919487977 varas [Spanish] (vr[Spanish])
1 actus= 41.928968783587 varas [Texas] (vr[Texas])
1 actus= 0.033277090363705 versts (vst)
1 actus= 3.5429000283432E+14 x unit (xu)
1 actus= 38.823272090989 yards (yd)
1 actus= 3.55E+25 yoctometers (ym)
1 actus= 3.55E-23 yottameters (Ym)
1 actus= 3.55E+22 zeptometers (zm)
1 actus= 3.55E-20 zettameters (Zm)
1 actus= 1397.6377952756 zolls (zoll)