Yards

Yards
Simbol: yd
Satuan dari: PANJANG
PANJANG's base unit: meters (besaran pokok)
In relation to the base unit (meters), 1 Yards = 0.9144 meters.

Conversion table
1 Yards (yd) ke semua satuan panjang units

1 yd= 503.99999999881 agate [typography] (agate)
1 yd= 1.5399694835444 alens (aln)
1 yd= 9144000000 angstroms (Å)
1 yd= 6.1123864646023E-12 astronomical unit (au)
1 yd= 9.144E+17 attometers (am)
1 yd= 108 barleycorns (bcorn)
1 yd= 914400000000 bicrons (μμ)
1 yd= 0.011363636363636 blocks (bl)
1 yd= 17279662570.369 bohr radius (Bohr)
1 yd= 0.0049342105263158 cable length uk (cbl[UK])
1 yd= 0.0041666666666667 cable length us (cbl[US])
1 yd= 3600 calibers (cal)
1 yd= 3600 centiinch (cin)
1 yd= 91.44 centimeters (cm)
1 yd= 0.045454545454545 chains (ch)
1 yd= 2 cubits (cbt)
1 yd= 0.09144 decameters (dam)
1 yd= 9.144 decimeters (dm)
1 yd= 2432.0945710718 didot points (didot point)
1 yd= 48 digits (digit)
1 yd= 2.286E-8 earth circumference (Ec)
1 yd= 2.3787597359015E-9 earth to moon distance (EM d)
1 yd= 0.8 ells (eel)
1 yd= 216.8100021681 ems (EM)
1 yd= 9.144E-19 exameters (Em)
1 yd= 0.5 fathoms (fath)
1 yd= 3 feet (ft)
1 yd= 9.144E+14 femtometers (fm)
1 yd= 9.144E+14 fermi (fermi)
1 yd= 8 finger cloth (finer)
1 yd= 41.142857142857 fingerbreadth (fb)
1 yd= 2.9111747851003 fods (fod)
1 yd= 0.01 football field length [US] (fbf[US])
1 yd= 0.0045454545454545 furlongs (fur)
1 yd= 9.144E-10 gigameters (Gm)
1 yd= 0.029688311688312 greek plethron (pleth)
1 yd= 0.0049427027027027 greek stadion (std)
1 yd= 9 hands (h)
1 yd= 0.009144 hectometers (hm)
1 yd= 91440 himetrics (hiMetric)
1 yd= 0.381 horse length (hl)
1 yd= 0.482155439827 hvats (hvat)
1 yd= 36 inches (in)
1 yd= 0.0009144 kilometers (km)
1 yd= 2.9630589760207E-20 kiloparsecs (kpc)
1 yd= 3.5305019305019E-14 light days (ld)
1 yd= 8.4745134383689E-13 light hours (lh)
1 yd= 5.082823790995E-11 light minutes (lmin)
1 yd= 1.1766825376399E-15 light months (lm)
1 yd= 3.0500333555704E-9 light seconds (ls)
1 yd= 9.6649402811542E-17 light years (ly)
1 yd= 435.42857142857 lines (l)
1 yd= 4.545445454541 links (li)
1 yd= 2.3787597359015E-9 lunar distance (LD)
1 yd= 9.144E-7 megameters (Mm)
1 yd= 0.9144 meters (m)
1 yd= 3.048 metric foot (mf)
1 yd= 36000000 microinches (μin)
1 yd= 914400 micrometers (μm)
1 yd= 914400000000 micromicrons (μμm)
1 yd= 0.00056818181818182 miles (mi)
1 yd= 914.4 millimeters (mm)
1 yd= 36000 mils (mil)
1 yd= 9.144E-5 myriameters (Mym)
1 yd= 16 nails cloth (nail)
1 yd= 914400000 nanometers (nm)
1 yd= 0.0001645788336933 nautical leagues (Nl)
1 yd= 0.00049373650107991 nautical miles (NM)
1 yd= 1.2 paces (pace)
1 yd= 12 palms (palm)
1 yd= 2.9633685822679E-17 parsecs (pc)
1 yd= 0.18181818181818 perch (perch)
1 yd= 9.144E-16 petameters (Pm)
1 yd= 216.00000017008 picas (p)
1 yd= 914400000000 picometers (pm)
1 yd= 3456.0004354016 pixels (PX)
1 yd= 5.715E+34 planck length (pl)
1 yd= 2591.9983672451 points (pt)
1 yd= 0.18181818181818 poles (pole)
1 yd= 20.571428571429 rack unit (ru)
1 yd= 216.0000272126 rems (rem)
1 yd= 0.18181818181818 rods (rd)
1 yd= 0.025757746478873 roman actus (actus)
1 yd= 0.15 ropes (rope)
1 yd= 9.144E-5 scandinavian miles (mil[Scandinavian])
1 yd= 6.1122994652406E-18 siriometer (sir)
1 yd= 4 spans (span)
1 yd= 9.144E-13 terameters (Tm)
1 yd= 36000 thou (th)
1 yd= 51839.673450876 twips (twip)
1 yd= 1.0558891454965 varas [Argentina] (vr[Argentina])
1 yd= 1.0909069044099 varas [California] (vr[California])
1 yd= 1.0583333333333 varas [Latin America] (vr[Latin])
1 yd= 1.0911434094652 varas [Mexico] (vr[Mexico])
1 yd= 1.093910754875 varas [Spanish] (vr[Spanish])
1 yd= 1.0799957480482 varas [Texas] (vr[Texas])
1 yd= 0.00085714285714286 versts (vst)
1 yd= 9125712073005.7 x unit (xu)
1 yd= 1 yards (yd)
1 yd= 9.144E+23 yoctometers (ym)
1 yd= 9.144E-25 yottameters (Ym)
1 yd= 9.144E+20 zeptometers (zm)
1 yd= 9.144E-22 zettameters (Zm)
1 yd= 36 zolls (zoll)