Cubic Kilometers

Cubic Kilometers
Simbol: km3
Satuan dari: VOLUME
VOLUME's base unit: liters (Non-SI Unit)
In relation to the base unit (liters), 1 Cubic Kilometers = 1000000000000 liters.

Conversion table
1 Cubic Kilometers (km3) ke semua satuan volume units

1 km3= 811030.0081103 acre feet (ac-ft)
1 km3= 9728558.325479 acre inches (ac-in)
1 km3= 1.0E+30 attoliters (al)
1 km3= 423728813559.32 board feet (brd ft)
1 km3= 1.0E+14 centiliters (cl)
1 km3= 2207166638.2913 cord foot timber (cd-ft)
1 km3= 275895861.45172 cords (cd)
1 km3= 1.0E+15 cubic centimeters (cm3)
1 km3= 35314724827.664 cubic feet (ft3)
1 km3= 61023610034722 cubic inches (in3)
1 km3= 1 cubic kilometers (km3)
1 km3= 1000000000 cubic meters (m3)
1 km3= 0.23992322456814 cubic miles (mi3)
1 km3= 1.0E+18 cubic millimeters (mm3)
1 km3= 882612533.09797 cubic tons (cu ton)
1 km3= 1307950376.3627 cubic yards (yd3)
1 km3= 100000000000 decaliters (dal)
1 km3= 10000000000000 deciliters (dl)
1 km3= 1.0E-6 exaliters (El)
1 km3= 1.0E+27 femtoliters (fl)
1 km3= 8521662064.9692 full kegs (kegs)
1 km3= 1000 gigaliters (Gl)
1 km3= 10000000000 hectoliters (hl)
1 km3= 27739251040.222 hoppus cubic feet (h cu ft)
1 km3= 22542678926878 jiggers (jg)
1 km3= 1000000000 kiloliters (kl)
1 km3= 1000000000000 liters (L)
1 km3= 1000000 megaliters (Ml)
1 km3= 1.0E+18 microliters (μl)
1 km3= 1.0E+15 milliliters (ml)
1 km3= 1.0E+21 nanoliters (nl)
1 km3= 6289822438.3126 oil barrels (bbl)
1 km3= 400000 olympic size swimming pool (os sp)
1 km3= 0.001 petaliters (Pl)
1 km3= 1.0E+24 picoliters (pl)
1 km3= 2000000000 puncheons (puncheons)
1 km3= 22542678926878 shots (shot)
1 km3= 1000000000 steres (st)
1 km3= 1 teraliters (Tl)
1 km3= 6110265857.6675 uk beer barrels (bbl[UK])
1 km3= 3519503327690.4 uk cups (c[UK])
1 km3= 2.8156086078786E+14 uk drams (drams[UK])
1 km3= 219969248299.09 uk fluid gallons (fl gal[UK])
1 km3= 35195033276904 uk fluid ounces (fl oz[UK])
1 km3= 219969248299.09 uk gallons (gal[UK])
1 km3= 7039015945570.8 uk gills (gill[UK])
1 km3= 3491575369.8268 uk hogsheads (Hhd[UK])
1 km3= 1.6893638269465E+16 uk minims (minim[UK])
1 km3= 109984624149.54 uk pecks (pk[UK])
1 km3= 1759753986392.7 uk pints (pt[UK])
1 km3= 879878928659.42 uk quarts (qt[UK])
1 km3= 56312013604982 uk tablespoons (tbsp[UK])
1 km3= 1.6893632620929E+14 uk teaspoons (tsp[UK])
1 km3= 8521662064.9692 us beer barrels (bbl[US])
1 km3= 4166666666666.7 us cups (c[US])
1 km3= 2.7051226908396E+14 us drams (drams[US])
1 km3= 264172052358.15 us fluid gallons (fl gal[US])
1 km3= 33814056503288 us fluid ounces (fl oz[US])
1 km3= 264172052358.15 us gallons (gal[US])
1 km3= 8453505675460.8 us gills (gill[US])
1 km3= 4193207180.3232 us hogsheads (Hhd[US])
1 km3= 1.6230730896852E+16 us minims (minim[US])
1 km3= 113510372282.69 us pecks (pk[US])
1 km3= 2113378531455.5 us pints (pt[US])
1 km3= 1056688149136.7 us quarts (qt[US])
1 km3= 67627884329267 us tablespoons (tbsp[US])
1 km3= 2.0288420181297E+14 us teaspoons (tsp[US])