Petaliters

Petaliters
Simbol: Pl
Satuan dari: VOLUME
VOLUME's base unit: liters (Non-SI Unit)
In relation to the base unit (liters), 1 Petaliters = 1.0E+15 liters.

Conversion table
1 Petaliters (Pl) ke semua satuan volume units

1 Pl= 811030008.1103 acre feet (ac-ft)
1 Pl= 9728558325.479 acre inches (ac-in)
1 Pl= 1.0E+33 attoliters (al)
1 Pl= 4.2372881355932E+14 board feet (brd ft)
1 Pl= 1.0E+17 centiliters (cl)
1 Pl= 2207166638291.3 cord foot timber (cd-ft)
1 Pl= 275895861451.72 cords (cd)
1 Pl= 1.0E+18 cubic centimeters (cm3)
1 Pl= 35314724827664 cubic feet (ft3)
1 Pl= 6.1023610034722E+16 cubic inches (in3)
1 Pl= 1000 cubic kilometers (km3)
1 Pl= 1000000000000 cubic meters (m3)
1 Pl= 239.92322456814 cubic miles (mi3)
1 Pl= 1.0E+21 cubic millimeters (mm3)
1 Pl= 882612533097.97 cubic tons (cu ton)
1 Pl= 1307950376362.7 cubic yards (yd3)
1 Pl= 1.0E+14 decaliters (dal)
1 Pl= 1.0E+16 deciliters (dl)
1 Pl= 0.001 exaliters (El)
1 Pl= 1.0E+30 femtoliters (fl)
1 Pl= 8521662064969.2 full kegs (kegs)
1 Pl= 1000000 gigaliters (Gl)
1 Pl= 10000000000000 hectoliters (hl)
1 Pl= 27739251040222 hoppus cubic feet (h cu ft)
1 Pl= 2.2542678926878E+16 jiggers (jg)
1 Pl= 1000000000000 kiloliters (kl)
1 Pl= 1.0E+15 liters (L)
1 Pl= 1000000000 megaliters (Ml)
1 Pl= 1.0E+21 microliters (μl)
1 Pl= 1.0E+18 milliliters (ml)
1 Pl= 1.0E+24 nanoliters (nl)
1 Pl= 6289822438312.6 oil barrels (bbl)
1 Pl= 400000000 olympic size swimming pool (os sp)
1 Pl= 1 petaliters (Pl)
1 Pl= 1.0E+27 picoliters (pl)
1 Pl= 2000000000000 puncheons (puncheons)
1 Pl= 2.2542678926878E+16 shots (shot)
1 Pl= 1000000000000 steres (st)
1 Pl= 1000 teraliters (Tl)
1 Pl= 6110265857667.5 uk beer barrels (bbl[UK])
1 Pl= 3.5195033276904E+15 uk cups (c[UK])
1 Pl= 2.8156086078786E+17 uk drams (drams[UK])
1 Pl= 2.1996924829909E+14 uk fluid gallons (fl gal[UK])
1 Pl= 3.5195033276904E+16 uk fluid ounces (fl oz[UK])
1 Pl= 2.1996924829909E+14 uk gallons (gal[UK])
1 Pl= 7.0390159455708E+15 uk gills (gill[UK])
1 Pl= 3491575369826.8 uk hogsheads (Hhd[UK])
1 Pl= 1.6893638269465E+19 uk minims (minim[UK])
1 Pl= 1.0998462414954E+14 uk pecks (pk[UK])
1 Pl= 1.7597539863927E+15 uk pints (pt[UK])
1 Pl= 8.7987892865942E+14 uk quarts (qt[UK])
1 Pl= 5.6312013604982E+16 uk tablespoons (tbsp[UK])
1 Pl= 1.6893632620929E+17 uk teaspoons (tsp[UK])
1 Pl= 8521662064969.2 us beer barrels (bbl[US])
1 Pl= 4.1666666666667E+15 us cups (c[US])
1 Pl= 2.7051226908396E+17 us drams (drams[US])
1 Pl= 2.6417205235815E+14 us fluid gallons (fl gal[US])
1 Pl= 3.3814056503288E+16 us fluid ounces (fl oz[US])
1 Pl= 2.6417205235815E+14 us gallons (gal[US])
1 Pl= 8.4535056754608E+15 us gills (gill[US])
1 Pl= 4193207180323.2 us hogsheads (Hhd[US])
1 Pl= 1.6230730896852E+19 us minims (minim[US])
1 Pl= 1.1351037228269E+14 us pecks (pk[US])
1 Pl= 2.1133785314555E+15 us pints (pt[US])
1 Pl= 1.0566881491367E+15 us quarts (qt[US])
1 Pl= 6.7627884329267E+16 us tablespoons (tbsp[US])
1 Pl= 2.0288420181297E+17 us teaspoons (tsp[US])