Uk Minims

Uk Minims
Simbol: minim[UK]
Satuan dari: VOLUME
VOLUME's base unit: liters (Non-SI Unit)
In relation to the base unit (liters), 1 Uk Minims = 5.9193880208E-5 liters.

Conversion table
1 Uk Minims (minim[UK]) ke semua satuan volume units

1 minim[UK]= 4.8008013145174E-11 acre feet (ac-ft)
1 minim[UK]= 5.7587111611494E-10 acre inches (ac-in)
1 minim[UK]= 59193880208000 attoliters (al)
1 minim[UK]= 2.5082152630508E-5 board feet (brd ft)
1 minim[UK]= 0.0059193880208 centiliters (cl)
1 minim[UK]= 1.3065075758611E-7 cord foot timber (cd-ft)
1 minim[UK]= 1.6331346572656E-8 cords (cd)
1 minim[UK]= 0.059193880208 cubic centimeters (cm3)
1 minim[UK]= 2.0904155910272E-6 cubic feet (ft3)
1 minim[UK]= 0.0036122242622551 cubic inches (in3)
1 minim[UK]= 5.9193880208E-17 cubic kilometers (km3)
1 minim[UK]= 5.9193880208E-8 cubic meters (m3)
1 minim[UK]= 1.4201986614203E-17 cubic miles (mi3)
1 minim[UK]= 59.193880208 cubic millimeters (mm3)
1 minim[UK]= 5.2245260554281E-8 cubic tons (cu ton)
1 minim[UK]= 7.7422657896423E-8 cubic yards (yd3)
1 minim[UK]= 5.9193880208E-6 decaliters (dal)
1 minim[UK]= 0.00059193880208 deciliters (dl)
1 minim[UK]= 5.9193880208E-23 exaliters (El)
1 minim[UK]= 59193880208 femtoliters (fl)
1 minim[UK]= 5.0443024344684E-7 full kegs (kegs)
1 minim[UK]= 5.9193880208E-14 gigaliters (Gl)
1 minim[UK]= 5.9193880208E-7 hectoliters (hl)
1 minim[UK]= 1.6419939031345E-6 hoppus cubic feet (h cu ft)
1 minim[UK]= 0.001334388635965 jiggers (jg)
1 minim[UK]= 5.9193880208E-8 kiloliters (kl)
1 minim[UK]= 5.9193880208E-5 liters (L)
1 minim[UK]= 5.9193880208E-11 megaliters (Ml)
1 minim[UK]= 59.193880208 microliters (μl)
1 minim[UK]= 0.059193880208 milliliters (ml)
1 minim[UK]= 59193.880208 nanoliters (nl)
1 minim[UK]= 3.7231899594306E-7 oil barrels (bbl)
1 minim[UK]= 2.36775520832E-11 olympic size swimming pool (os sp)
1 minim[UK]= 5.9193880208E-20 petaliters (Pl)
1 minim[UK]= 59193880.208 picoliters (pl)
1 minim[UK]= 1.18387760416E-7 puncheons (puncheons)
1 minim[UK]= 0.001334388635965 shots (shot)
1 minim[UK]= 5.9193880208E-8 steres (st)
1 minim[UK]= 5.9193880208E-17 teraliters (Tl)
1 minim[UK]= 3.616903452178E-7 uk beer barrels (bbl[UK])
1 minim[UK]= 0.00020833305837096 uk cups (c[UK])
1 minim[UK]= 0.016666679864738 uk drams (drams[UK])
1 minim[UK]= 1.302083333326E-5 uk fluid gallons (fl gal[UK])
1 minim[UK]= 0.0020833305837096 uk fluid ounces (fl oz[UK])
1 minim[UK]= 1.302083333326E-5 uk gallons (gal[UK])
1 minim[UK]= 0.00041666666666432 uk gills (gill[UK])
1 minim[UK]= 2.0667989417873E-7 uk hogsheads (Hhd[UK])
1 minim[UK]= 1 uk minims (minim[UK])
1 minim[UK]= 6.51041666663E-6 uk pecks (pk[UK])
1 minim[UK]= 0.00010416666666608 uk pints (pt[UK])
1 minim[UK]= 5.2083447900609E-5 uk quarts (qt[UK])
1 minim[UK]= 0.0033333265876046 uk tablespoons (tbsp[UK])
1 minim[UK]= 0.0099999966564122 uk teaspoons (tsp[UK])
1 minim[UK]= 5.0443024344684E-7 us beer barrels (bbl[US])
1 minim[UK]= 0.00024664116753333 us cups (c[US])
1 minim[UK]= 0.01601267085095 us drams (drams[US])
1 minim[UK]= 1.563736882159E-5 us fluid gallons (fl gal[US])
1 minim[UK]= 0.0020015852100022 us fluid ounces (fl oz[US])
1 minim[UK]= 1.563736882159E-5 us gallons (gal[US])
1 minim[UK]= 0.00050039580229087 us gills (gill[US])
1 minim[UK]= 2.4821220351938E-7 us hogsheads (Hhd[US])
1 minim[UK]= 0.96075994039652 us minims (minim[US])
1 minim[UK]= 6.7191193792672E-6 us pecks (pk[US])
1 minim[UK]= 0.00012509907562514 us pints (pt[US])
1 minim[UK]= 6.2549471717213E-5 us quarts (qt[US])
1 minim[UK]= 0.0040031568837071 us tablespoons (tbsp[US])
1 minim[UK]= 0.012009503138213 us teaspoons (tsp[US])