Uk Teaspoons

Uk Teaspoons
Simbol: tsp[UK]
Satuan dari: VOLUME
VOLUME's base unit: liters (Non-SI Unit)
In relation to the base unit (liters), 1 Uk Teaspoons = 0.00591939 liters.

Conversion table
1 Uk Teaspoons (tsp[UK]) ke semua satuan volume units

1 tsp[UK]= 4.800802919708E-9 acre feet (ac-ft)
1 tsp[UK]= 5.7587130866257E-8 acre inches (ac-in)
1 tsp[UK]= 5.91939E+15 attoliters (al)
1 tsp[UK]= 0.0025082161016949 board feet (brd ft)
1 tsp[UK]= 0.591939 centiliters (cl)
1 tsp[UK]= 1.3065080127035E-5 cord foot timber (cd-ft)
1 tsp[UK]= 1.6331352033187E-6 cords (cd)
1 tsp[UK]= 5.91939 cubic centimeters (cm3)
1 tsp[UK]= 0.00020904162899763 cubic feet (ft3)
1 tsp[UK]= 0.36122254700344 cubic inches (in3)
1 tsp[UK]= 5.91939E-15 cubic kilometers (km3)
1 tsp[UK]= 5.91939E-6 cubic meters (m3)
1 tsp[UK]= 1.4201991362764E-15 cubic miles (mi3)
1 tsp[UK]= 5919.39 cubic millimeters (mm3)
1 tsp[UK]= 5.2245278022948E-6 cubic tons (cu ton)
1 tsp[UK]= 7.7422683783377E-6 cubic yards (yd3)
1 tsp[UK]= 0.000591939 decaliters (dal)
1 tsp[UK]= 0.0591939 deciliters (dl)
1 tsp[UK]= 5.91939E-21 exaliters (El)
1 tsp[UK]= 5919390000000 femtoliters (fl)
1 tsp[UK]= 5.0443041210758E-5 full kegs (kegs)
1 tsp[UK]= 5.91939E-12 gigaliters (Gl)
1 tsp[UK]= 5.91939E-5 hectoliters (hl)
1 tsp[UK]= 0.00016419944521498 hoppus cubic feet (h cu ft)
1 tsp[UK]= 0.13343890821297 jiggers (jg)
1 tsp[UK]= 5.91939E-6 kiloliters (kl)
1 tsp[UK]= 0.00591939 liters (L)
1 tsp[UK]= 5.91939E-9 megaliters (Ml)
1 tsp[UK]= 5919.39 microliters (μl)
1 tsp[UK]= 5.91939 milliliters (ml)
1 tsp[UK]= 5919390 nanoliters (nl)
1 tsp[UK]= 3.7231912043123E-5 oil barrels (bbl)
1 tsp[UK]= 2.367756E-9 olympic size swimming pool (os sp)
1 tsp[UK]= 5.91939E-18 petaliters (Pl)
1 tsp[UK]= 5919390000 picoliters (pl)
1 tsp[UK]= 1.183878E-5 puncheons (puncheons)
1 tsp[UK]= 0.13343890821297 shots (shot)
1 tsp[UK]= 5.91939E-6 steres (st)
1 tsp[UK]= 5.91939E-15 teraliters (Tl)
1 tsp[UK]= 3.6169046615218E-5 uk beer barrels (bbl[UK])
1 tsp[UK]= 0.020833312802897 uk cups (c[UK])
1 tsp[UK]= 1.6666685437391 uk drams (drams[UK])
1 tsp[UK]= 0.0013020837686891 uk fluid gallons (fl gal[UK])
1 tsp[UK]= 0.20833312802897 uk fluid ounces (fl oz[UK])
1 tsp[UK]= 0.0013020837686891 uk gallons (gal[UK])
1 tsp[UK]= 0.041666680598052 uk gills (gill[UK])
1 tsp[UK]= 2.0667996328399E-5 uk hogsheads (Hhd[UK])
1 tsp[UK]= 100.00003343589 uk minims (minim[UK])
1 tsp[UK]= 0.00065104188434457 uk pecks (pk[UK])
1 tsp[UK]= 0.010416670149513 uk pints (pt[UK])
1 tsp[UK]= 0.0052083465315173 uk quarts (qt[UK])
1 tsp[UK]= 0.3333327702132 uk tablespoons (tbsp[UK])
1 tsp[UK]= 1 uk teaspoons (tsp[UK])
1 tsp[UK]= 5.0443041210758E-5 us beer barrels (bbl[US])
1 tsp[UK]= 0.024664125 us cups (c[US])
1 tsp[UK]= 1.6012676204929 us drams (drams[US])
1 tsp[UK]= 0.0015637374050083 us fluid gallons (fl gal[US])
1 tsp[UK]= 0.200158587925 us fluid ounces (fl oz[US])
1 tsp[UK]= 0.0015637374050083 us gallons (gal[US])
1 tsp[UK]= 0.050039596960266 us gills (gill[US])
1 tsp[UK]= 2.4821228651134E-5 us hogsheads (Hhd[US])
1 tsp[UK]= 96.076026163515 us minims (minim[US])
1 tsp[UK]= 0.00067191216258645 us pecks (pk[US])
1 tsp[UK]= 0.012509911745313 us pints (pt[US])
1 tsp[UK]= 0.0062549492631185 us quarts (qt[US])
1 tsp[UK]= 0.40031582221982 us tablespoons (tbsp[US])
1 tsp[UK]= 1.2009507153697 us teaspoons (tsp[US])