Us Minims

Us Minims
Simbol: minim[US]
Satuan dari: VOLUME
VOLUME's base unit: liters (Non-SI Unit)
In relation to the base unit (liters), 1 Us Minims = 6.1611519922E-5 liters.

Conversion table
1 Us Minims (minim[US]) ke semua satuan volume units

1 minim[US]= 4.9968791502028E-11 acre feet (ac-ft)
1 minim[US]= 5.9939126508259E-10 acre inches (ac-in)
1 minim[US]= 61611519922000 attoliters (al)
1 minim[US]= 2.6106576238136E-5 board feet (brd ft)
1 minim[US]= 0.0061611519922 centiliters (cl)
1 minim[US]= 1.3598689130626E-7 cord foot timber (cd-ft)
1 minim[US]= 1.699836336423E-8 cords (cd)
1 minim[US]= 0.061611519922 cubic centimeters (cm3)
1 minim[US]= 2.1757938722596E-6 cubic feet (ft3)
1 minim[US]= 0.0037597573653667 cubic inches (in3)
1 minim[US]= 6.1611519922E-17 cubic kilometers (km3)
1 minim[US]= 6.1611519922E-8 cubic meters (m3)
1 minim[US]= 1.478203453023E-17 cubic miles (mi3)
1 minim[US]= 61.611519922 cubic millimeters (mm3)
1 minim[US]= 5.4379099666372E-8 cubic tons (cu ton)
1 minim[US]= 8.0584810670259E-8 cubic yards (yd3)
1 minim[US]= 6.1611519922E-6 decaliters (dal)
1 minim[US]= 0.00061611519922 deciliters (dl)
1 minim[US]= 6.1611519922E-23 exaliters (El)
1 minim[US]= 61611519922 femtoliters (fl)
1 minim[US]= 5.250325520844E-7 full kegs (kegs)
1 minim[US]= 6.1611519922E-14 gigaliters (Gl)
1 minim[US]= 6.1611519922E-7 hectoliters (hl)
1 minim[US]= 1.709057418086E-6 hoppus cubic feet (h cu ft)
1 minim[US]= 0.0013888887117986 jiggers (jg)
1 minim[US]= 6.1611519922E-8 kiloliters (kl)
1 minim[US]= 6.1611519922E-5 liters (L)
1 minim[US]= 6.1611519922E-11 megaliters (Ml)
1 minim[US]= 61.611519922 microliters (μl)
1 minim[US]= 0.061611519922 milliliters (ml)
1 minim[US]= 61611.519922 nanoliters (nl)
1 minim[US]= 3.8752552046394E-7 oil barrels (bbl)
1 minim[US]= 2.46446079688E-11 olympic size swimming pool (os sp)
1 minim[US]= 6.1611519922E-20 petaliters (Pl)
1 minim[US]= 61611519.922 picoliters (pl)
1 minim[US]= 1.23223039844E-7 puncheons (puncheons)
1 minim[US]= 0.0013888887117986 shots (shot)
1 minim[US]= 6.1611519922E-8 steres (st)
1 minim[US]= 6.1611519922E-17 teraliters (Tl)
1 minim[US]= 3.764627666184E-7 uk beer barrels (bbl[UK])
1 minim[US]= 0.00021684194938954 uk cups (c[UK])
1 minim[US]= 0.017347392583687 uk drams (drams[UK])
1 minim[US]= 1.3552639723807E-5 uk fluid gallons (fl gal[UK])
1 minim[US]= 0.0021684194938954 uk fluid ounces (fl oz[UK])
1 minim[US]= 1.3552639723807E-5 uk gallons (gal[UK])
1 minim[US]= 0.00043368447116181 uk gills (gill[UK])
1 minim[US]= 2.1512126545725E-7 uk hogsheads (Hhd[UK])
1 minim[US]= 1.0408427307942 uk minims (minim[UK])
1 minim[US]= 6.7763198619033E-6 uk pecks (pk[UK])
1 minim[US]= 0.00010842111779045 uk pints (pt[UK])
1 minim[US]= 5.4210678142048E-5 uk quarts (qt[UK])
1 minim[US]= 0.0034694687480713 uk tablespoons (tbsp[UK])
1 minim[US]= 0.010408423827793 uk teaspoons (tsp[UK])
1 minim[US]= 5.250325520844E-7 us beer barrels (bbl[US])
1 minim[US]= 0.00025671466634167 us cups (c[US])
1 minim[US]= 0.016666672055812 us drams (drams[US])
1 minim[US]= 1.62760416667E-5 us fluid gallons (fl gal[US])
1 minim[US]= 0.002083335415896 us fluid ounces (fl oz[US])
1 minim[US]= 1.62760416667E-5 us gallons (gal[US])
1 minim[US]= 0.00052083333333439 us gills (gill[US])
1 minim[US]= 2.5834986772756E-7 us hogsheads (Hhd[US])
1 minim[US]= 1 us minims (minim[US])
1 minim[US]= 6.9935465632487E-6 us pecks (pk[US])
1 minim[US]= 0.0001302084634935 us pints (pt[US])
1 minim[US]= 6.5104162951879E-5 us quarts (qt[US])
1 minim[US]= 0.0041666567426353 us tablespoons (tbsp[US])
1 minim[US]= 0.012500004041859 us teaspoons (tsp[US])