Decades

Decades
Simbol: dec
Satuan dari: WAKTU
WAKTU's base unit: seconds (SI Unit)
In relation to the base unit (seconds), 1 Decades = 315400000 seconds.

Conversion table
1 Decades (dec) ke semua satuan waktu units

1 dec= 1.0001268391679E-8 aeons (eon)
1 dec= 1.3039069541192E+25 atomic unit of time (au)
1 dec= 3.154E+26 attoseconds (as)
1 dec= 0.13150556442822 callippic cycles (cali)
1 dec= 0.1 centuries (cent)
1 dec= 3650.462962963 days (day)
1 dec= 1 decades (dec)
1 dec= 1.4287526273828 dog years (dog yrs)
1 dec= 3.154E-10 exaseconds (Es)
1 dec= 3.154E+23 femtoseconds (fs)
1 dec= 260.66115702479 fortnights (fn)
1 dec= 4.3483775615997E-8 galactic years (gal)
1 dec= 0.3154 gigaseconds (Gs)
1 dec= 9.9946281250483 gregorian years (GY)
1 dec= 94620094.620095 helek (h)
1 dec= 0.032876687197397 hipparchic cycles (HC)
1 dec= 87611.111111111 hours (hr)
1 dec= 4.3483775615997E-8 indictions (in)
1 dec= 18924000007.57 jiffies (jiffy)
1 dec= 350444.44444444 ke (ke)
1 dec= 315400 kiloseconds (Ks)
1 dec= 9.9739425217567 leap years (ly)
1 dec= 123.61632318352 lunar months (lm)
1 dec= 10.30127539849 lunar years (lunar yrs)
1 dec= 2.0002536783359 lustrums (L)
1 dec= 3552.7922626718 mars days (Sol mars)
1 dec= 315.4 megaseconds (Ms)
1 dec= 0.52600330878429 metonic cycles (mc)
1 dec= 3.154E+14 microseconds (µs)
1 dec= 0.01 millenniums (mill)
1 dec= 3650462.962963 millidays (md)
1 dec= 315400000000 milliseconds (ms)
1 dec= 5256666.6666667 minutes (min)
1 dec= 3504444.4444444 moments (moment)
1 dec= 120.01522070015 months (mo)
1 dec= 3.154E+17 nanoseconds (ns)
1 dec= 1.2493028620681 octaeteris (octa)
1 dec= 2.4986057241362 olympiads (o)
1 dec= 3.154E-7 petaseconds (Ps)
1 dec= 3.154E+20 picoseconds (ps)
1 dec= 5.8502636699368E+51 planck times (tp)
1 dec= 315400000 seconds (s)
1 dec= 3.154E+16 shakes (shake)
1 dec= 3660.4571973711 sidereal days (Sd)
1 dec= 9.9942488693776 sidereal years (Sy)
1 dec= 3.154E+14 sigmas (Sigma)
1 dec= 0.0068454951346197 sothic cycles (Sc)
1 dec= 3.154E+21 svedbergs (S)
1 dec= 0.0003154 teraseconds (Ts)
1 dec= 9.9946365354795 tropical years (TY)
1 dec= 521.49470899471 weeks (wk)
1 dec= 10.001268391679 years (yr)
1 dec= 3.154E+32 yoctoseconds (ys)
1 dec= 3.154E-16 yottaseconds (Ys)
1 dec= 3.154E+29 zeptoseconds (zs)
1 dec= 3.154E-13 zettaseconds (Zs)
:)